Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z funkcjonariuszami podległych służb. Bez zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych

Data publikacji 17.10.2016

Minister Mariusz Błaszczak podczas odprawy w obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka zapewnił: "służba to nie praca, to powołanie". Dlatego tak ważną kwestią jest zapewnienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, iż nie są prowadzone żadne prace nad zmianą w systemie emerytalnym służb mundurowych. Oboje kategorycznie zaprzeczyli takim plotkom. Podczas briefingu w Zielonej Górze minister mówił także o programie modernizacji służb mundurowych – priorytetowym projekcie MSWiA.

Minister Mariusz Błaszczak przeprowadził w Zielonej Górze odprawę z szefami służb podległych MSWiA. Jej główne tematy to promowanie właściwych postaw i trwający obecnie program modernizacji. Nagrodził też wyróżniających się funkcjonariuszy, którzy wyróżnili się na służbie i poza nią.

- Podstawowym zadaniem, które postawiłem przed komendantami jest przywrócenie etosu służby – powiedział minister Błaszczak po poniedziałkowej odprawie. - Etos służby to gwarancja bezpieczeństwa. Etos to także powołanie, któremu powinni być wierni funkcjonariusze.

Szef MSWiA podkreślił, że przykłady godnych pochwały postaw funkcjonariuszy były widoczne między innymi podczas Światowych Dni Młodzieży, kiedy ich profesjonalizm i zaangażowanie były powszechnie chwalone przez pielgrzymów i wolontariuszy. Podziękowanie za godne naśladowania zachowanie usłyszało 15 funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Straży Granicznej, którzy otrzymali nagrody i odznaczenia z rąk ministra. Zaznaczył on przy tej okazji, że od początku swojego urzędowania dba o nagradzanie takich postaw i nadal będzie wyróżniał funkcjonariuszy, którzy na to zasługują.

Istotną kwestią poruszoną na spotkaniu było zdementowanie informacji o zmianach w systemie emerytalnym służb mundurowych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.

Podczas briefingu w Zielonej Górze minister mówił także o programie modernizacji służb mundurowych - priorytetowym projekcie MSWiA, wzorowanym na programie zapoczątkowanym w 2007 przez premiera Jarosława Kaczyńskiego.

W 2017 r. na rozwój i modernizację służb będzie przeznaczonych niemal 1,4 miliarda złotych. Około 610 mln złotych z tej kwoty trafi na podwyżki dla około 150 tys. funkcjonariuszy i 30 tys. pracowników. Dzięki temu od 1 stycznia ich pensje wzrosną odpowiednio o 253 i 250 zł.

Jak zaznaczył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, program modernizacyjny pomoże w realizacji zadań, z których wywiązują się policjanci. Podwyżki dla policjantów i pracowników policji, doposażenie w profesjonalny sprzęt, w znacznym stopniu wpłyną, na jeszcze skuteczniejsze zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom.

Szef Policji zaakcentował na konieczność odbiurokratyzowania pracy dzielnicowego, przywracanie wygaszanych wcześniej Posterunków Policji oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wszystko to ma stanowić podstawowy filar zbliżania Policji do społeczeństwa oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom obywateli.

Program modernizacji składa się z trzech głównych komponentów. Oprócz wzrostu płac, przewiduje też inwestycje w wyposażenie i infrastrukturę służb.

Moim zadaniem jest zapewnienie warunków, aby Wasza służba mogła przebiegać we właściwy sposób. W tym celu przygotowałem program modernizacji. Jego efektem ma być wzrastający z roku na rok poziom bezpieczeństwa – powiedział minister.

(WP w Gorzowie Wielkopolskim / KGP / ws)

Opis filmu: Odprawa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z funkcjonariuszami podległych służb. Bez zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.17 MB)

Powrót na górę strony