Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora

Data publikacji 20.10.2016

Podlascy policjanci w ramach działań prewencyjnych pod nazwą „PROJEKT SENIOR”, przeprowadzili ćwiczenia „terenowe” poszukiwania zaginionej starszej osoby. Było to preludium do sympozjum naukowego poświęconego zagadnieniom bezpieczeństwa seniorów, które dzisiaj odbyło się w Białymstoku. W trakcie zorganizowanego w Europejskim Dniu Seniora sympozjum „zaprezentowana została nowa kampania społeczna „Ja pamiętam… A TY?”.

W Polsce systematycznie rośnie liczba osób zaginionych, około 20 % tej grupy – to właśnie osoby starsze. Na terenie województwa podlaskiego ich liczba oscyluje w granicach 600 osób rocznie, z czego zaginięcia seniorów (osób w wieku 60+) kształtują się na poziomie 11-13% i przejawiają tendencję wzrostową. Dlatego też, tak istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa starszemu pokoleniu mieszkańców. Z tym wiąże się także konieczność ciągłego doskonalenia oraz sprawdzania możliwości jednostek Policji w zakresie organizacji, współdziałania oraz prowadzenia poszukiwań osób zaginionych.

Wczoraj, 19.10.br., na terenie Nadleśnictwa Szczebra oraz wód Jeziora Białego powiatu augustowskiego funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizowali praktyczne ćwiczenie pod nazwą „Projekt Senior”. Przedsięwzięcie opierało się o opracowany wcześniej (przez mundurowych) – scenariusz, oparty na ich doświadczeniu i sytuacjach, z którymi niejednokrotnie funkcjonariusze Policji mają do czynienia w swojej codziennej służbie. W ćwiczeniach poszukiwawczych prowadzonych z wykorzystaniem: samochodów służbowych, motocykli, quadów, łodzi motorowych, karetek pogotowia, drona, śmigłowca oraz innego specjalistycznego sprzętu - oprócz Policji, a w tym Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego KGP, udział wzięli także: mundurowi z Państwowej Straży Pożarnej, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Leśnej. Ponadto, w przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja”, którzy na co dzień pomagają w poszukiwaniach osób zaginionych. W rejonie plaży pn. „Patelnia”, w miejscowości Przewięź koło Augustowa, zorganizowano centrum dowodzenia, z którego na bieżąco (w zależności od rozwoju sytuacji) podejmowane były decyzje związane z prowadzoną akcją poszukiwawczą. Wykorzystano w tym celu m.in. Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań-pojazd, który brał udział już w wielu akcjach poszukiwawczych. Działania zakończyły się późnym wieczorem odnalezieniem przez współdziałających zaginionej osoby.

Środowe ćwiczenie w zakresie prowadzenia akcji poszukiwawczej stanowiło preludium do sympozjum naukowego pn. „Współpraca na rzecz Bezpieczeństwa Osób Starszych” zorganizowanego w ramach Europejskiego Dnia Seniora przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

W trakcie sympozjum zaprezentowana została również kampania społeczna „Ja pamiętam…A Ty?”, z udziałem znanego aktora Pana Pawła Małaszyńskiego. Komitet programowy sympozjum tworzyli między innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Marcin Moniuszko oraz Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Janusz Bogdan Dzięcioł.

Uczestnikami sympozjum byli m.in.: przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, komendy wojewódzkiej oraz miejskich i powiatowych podlaskiego garnizonu Policji, a także przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Nadzieja” i dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej w Białymstoku. Byli także studenci oraz uczniowie klas mundurowych białostockich szkół.

Intencją organizatorów sympozjum było pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń oraz ukierunkowanie wspólnych działań w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób starszych. Obszar tematyczny tego przedsięwzięcia obejmował między innymi: problemy zdrowotne natury psychicznej występujące u osób w podeszłym wieku, problematykę zaginięć seniorów w kontekście działań policyjnych oraz opiekę nad tą grupą mieszkańców.

Pamiętajmy, że struktura ludności naszego kraju zmienia się i że starsze osoby będą stanowić w przyszłości coraz większy procent ogółu polskiego społeczeństwa. Dlatego też, tak istotne jest, abyśmy wszyscy, w tym także służby, instytucje pomocowe oraz przedstawiciele służby zdrowia byli do tego odpowiednio przygotowani. Wszystko po to, aby zarówno skutecznie pomagać naszym seniorom jak i sprostać oczekiwaniom społecznym w tym zakresie.

(KWP w Białymstoku / mw)
 

 • Działania poszukiwawcze

 • plakat promujący akcję Ja pamiętam...a Ty? ze starszą Panią i aktorem Pawłem Małaszyńskim
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Działania poszukiwawcze
 • Sympozjum

 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum
 • Podlaska Policja na rzecz bezpieczeństwa starszych osób – działania w ramach Europejskiego Dnia Seniora- Sympozjum

Film Spot promujący kampanię - Ja pamiętam... A TY?

Pobierz plik Spot promujący kampanię - Ja pamiętam... A TY? (format mp4 - rozmiar 17 MB)

Film Projekt senior

Pobierz plik Projekt senior (format mp4 - rozmiar 29.74 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 42.38 MB)

Powrót na górę strony