Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne spotkanie w ramach projektu "Drugstop"

Data publikacji 24.10.2016

Dolnośląscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu w ramach projektu „Drugstop– transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”. W jego trakcie wypracowano wspólny program szkoleń i materiałów dydaktycznych dla funkcjonariuszy zajmujących się prewencją kryminalną, które to materiały zostaną wykorzystane do pracy z młodzieżą, rodzicami i pedagogami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską realizowany jest przez policjantów z Czech i Polski.

Od 18 do 21 października 2016 r. odbyło się spotkanie funkcjonariuszy policji z Polski i Czech, które dotyczyło wypracowania wspólnego programu szkoleń i materiałów dydaktycznych dla funkcjonariuszy, zajmujących się prewencją kryminalną. Spotkanie było realizowane w ramach projektu pn. „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program realizowany jest przez Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu - jako partnera wiodącego oraz Komendy Wojewódzkie Policji w Katowicach, Opolu, Hradec Kralove, Libercu, Ołomuńcu, Ostrawie, Pardubicach.

Funkcjonariusze policji zostaną przeszkoleni m. in. z wiedzy specjalistycznej związanej z przestępczością narkotykową, psychologii oraz komunikacji społecznej. Ponadto jednostki policji otrzymają nowoczesne narzędzia do pracy z młodzieżą, rodzicami i pedagogami w postaci walizki demonstracyjnej, sprzętu multimedialnego oraz filmu nt. dopalaczy.

Szkolenie przyczyni się także do podniesienia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy w zakresie prowadzenia spotkań i debat z młodzieżą, rodzicami oraz pedagogami, w szczególności w zakresie skutków stosowania narkotyków i dopalaczy, a także możliwości zdiagnozowania czy osoba ma kontakt z narkotykami.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Powrót na górę strony