Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zachowajmy szczególną ostrożność! Piesi poszkodowani w wypadkach

Data publikacji 25.10.2016

Na śliskiej nawierzchni i przy ograniczonej widoczności wystarczy krótka chwila nieuwagi – kierowcy lub pieszego - by doszło do poważnego w skutkach wypadku. 58-latek z gminy Olsztynek odniósł ciężkie obrażenia, gdy został potrącony po tym, jak prawdopodobnie szedł środkiem jezdni. W Nowym Mieście Lubawskim kierujący nie ustąpił pierwszeństwa pieszej na przejściu. 59–latka została przetransportowana do szpitala w Iławie.

Piesi w sposób szczególny narażeni są na konsekwencje zdarzeń drogowych z ich udziałem. Nie mają na sobie ochraniaczy, kasku i nie chroni ich karoseria. Dlatego w okresie deszczowej pogody, a co za tym idzie ograniczonej widoczności i śliskiej nawierzchni, kierowcy powinni w sposób szczególny zwracać uwagę na pieszych poruszających się w obrębie dróg i przejść.

Wczoraj (24.10.2016) po zmroku około godz. 19:30 w miejscowości Mońki (gm. Olsztynek) kobieta jadąca samochodem osobowym potrąciła 58-letniego mężczyznę, który według niej szedł środkiem jezdni. Pieszy w stanie ciężkim trafił do szpitala. Dokładne okoliczności wypadku oraz przyczyny są wyjaśniane przez policjantów.

Dziś wcześnie rano o godz. 6:15 na ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim kierujący Renault Megane nie ustąpił pierwszeństwa osobie przechodzącej przez przejście dla pieszych, w wyniku czego doszło do jej potrącenia. 59–letna kobieta poszkodowana w tym zdarzeniu z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala w Iławie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie kierującemu autem prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny ze wzgdlędu na zły stan techniczny pojazdu. Dokładne okoliczności tego zdarzenia będą wyjasniane teraz w prowadzonym przez policjantów postępowaniu.

Przypominamy!

Piesi, rowerzyści i motorowerzyści to grupa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Są oni najbardziej narażeni na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. Najczęstszymi przyczynami potrąceń to przede wszystkim lekceważenia przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierujących jak i samych pieszych. Ze statystyk policyjnych wynika, że najczęstszym powodem tych zdarzeń to niedostosowanie prędkości przez kierujących do panujących warunków na drodze, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu oraz wtargnięcia przez pieszych na jezdnię.

Każdy kierowca powinien pamięć, że w miejscu przejścia dla pieszych obowiązuje zasada zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego zmniejszenia prędkości. Pieszy natomiast za każdym razem, gdy chce przejść na druga stronę ulicy powinien upewnić się, że kierowca widzi go i w razie konieczności zdąży wyhamować. Jeżeli nie ma takiej pewności, powinien nie wchodzić na pasy.

Najważniejsze przepisy, o których powinni pamiętać piesi podczas korzystania z drogi:

  • Wszyscy piesi – niezależnie od wieku - poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym zobowiązani są do noszenia elementów odblaskowych, w sposób umożliwiający ich dostrzeżenie przez innego uczestnika ruchu
  • Pieszy idąc po jezdni ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.
  • Z pobocza piesi mogą korzystać tylko wówczas, gdy nie ma chodnika lub drogi dla pieszych. Na drodze, która nie ma pobocza pieszy może korzystać z jezdni. Idąc po jezdni jest on zobowiązany do zajmowania miejsce najbliżej jej krawędzi i ustępowania pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.
  • Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 metrów. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu Jednakże poza przejściem pieszy może pokonać jezdnię pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy ustępuje wówczas pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi obowiązany jest iść drogą najkrótszą.
  • W przypadku gdy przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za odrębne.
  • Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

(KWP w Olsztynie / ms)

Powrót na górę strony