Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie posterunków

Data publikacji 26.10.2016

Funkcjonariusze rozpoczęli prace w nowych posterunkach policji w Godzieszach Wielkich, Blizanowie, Liskowie, Lubaszu, Drawsku oraz Nowym Mieście nad Wartą. Uruchomienie tych komórek organizacyjnych na terenie powiatu kaliskiego, bez wątpienia ułatwi lokalnej społeczności kontakt z funkcjonariuszami Policji, co wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa. W uroczystości otwarcia posterunków wzięli udział: Premier Beata Szydło, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński oraz Komendant Miejski Policji w Kaliszu insp. Dariusz Bieniek.

Przywrócenie posterunków Policji na terenie Wielkopolski to m.in. efekt postulatów przekazywanych podczas debat oraz konsultacji społecznych przez przedstawicieli władz samorządowych oraz lokalnej społeczności.

W trakcie uroczystości zorganizowanej na terenie Posterunku Policji w Godzieszach Wielkich Premier Beata Szydło, w towarzystwie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka, przekazała na ręce kierowników sześciu reaktywowanych posterunków symboliczne klucze.

Funkcjonariusze rozpoczęli prace w posterunkach policji w Godzieszach Wielkich, Blizanowie, Liskowie, Lubaszu, Drawsku oraz Nowym Mieście nad Wartą.

- Chcemy, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie, aby każdy miał świadomość tego, że ważne sprawy dla niego może załatwić u siebie, u siebie w gminie, u siebie w okolicy - powiedziała pani Premier. Poinformowała również, że sukcesywnie przywracane będą kolejne posterunki. Docelowo odtworzonych ma być ich 150. Do chwili obecnej odtworzono łącznie 30 tego typu jednostek.

W odtworzonych trzech posterunkach Policji zlokalizowanych na terenie powiatu kaliskiego, służbę pełnić będzie łącznie 16 funkcjonariuszy. Jednostki swoim zasięgiem będą obejmowały gminy Godziesze Wielkie, Lisków oraz Blizanów. W październiku br. na terenie całej Wielkopolski uruchomionych zostało łącznie sześć posterunków policji. Oprócz kaliskich jednostek, odtworzone zostały również posterunki w Lubaszu, Drawsku i Nowym Mieście nad Wartą.

- Będziemy konsekwentni i zrobimy wszystko, aby poziom bezpieczeństwa obywateli naszego kraju był jak najwyższy. Przywracamy posterunki na podstawie konsultacji społecznych. Na początku miały one charakter rozmów z samorządowcami i mieszkańcami. Teraz te konsultacje odbywają się przy pomocy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa - podkreślił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Minister powiedział, że MSWiA pracuje również nad poprawą warunków pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. - Wczoraj rząd Pani Premier Beaty Szydło przyjął ustawę o modernizacji służb mundurowych – poinformował Mariusz Błaszczak, szef MSWiA.

Uroczystość zakończyło spotkanie z dziećmi z Zespołu Szkół w Godzieszach Wielkich, podczas którego policjant Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu omówił wiele ważnych przepisów oraz zasad ruchu drogowego. Przypominał również najmłodszym jak ważne jest używanie elementów odblaskowych, czy przechodzenie przez jezdnię w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu. Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez policjanta i z wielką uwagą wysłuchały prelekcji. Na koniec wszyscy milusińscy uczestniczący w spotkaniu otrzymali odblaski.

(KWP w Poznaniu / mw)

 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • przywracanie posterunków_premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • przywracanie posterunków_premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • przywracanie posterunków_premier Beata Szydło i minister Mariusz Błaszczak
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
 • Uroczyste otwarcie posterunków
Powrót na górę strony
Polska Policja