Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie kadry kierowniczej „Dzielnicowy bliżej nas”

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się szkolenie dotyczące projektu „Dzielnicowy bliżej nas”. Wzięli w nim udział szefowie wszystkich śląskich komend i komisariatów odpowiedzialnych za pion prewencji oraz naczelnicy wydziałów prewencji. Szkolenie dotyczyło istoty nowej formuły pracy dzielnicowych oraz wybranych elementów funkcjonowania tych struktur w całym garnizonie śląskim.

Wczorajsze szkolenie rozpoczął Komendant Wojewózki Policji w Katowcach insp. Krzysztof Justyński, który zaznaczył, jakie oczekiwania społeczne pojawiają się w kontekście zadań dzielnicowego oraz podkreślił rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako ważnego narzędzia służącego sygnalizacji problemów mieszkańców.

W dalszej części policjanci i pracownicy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przedstawili kluczowe obszary wprowadzanych zmian w pracy dzielnicowych w odniesieniu zarówno do nowych regulacji prawnych Komendanta Głównego Policji, jak i doświadczeń wynikających z przeprowadzonego pilotażu nowej koncepcji służby dzielnicowych w garnizonie śląskim.

Istotnym elementem prezentowanych treści, było przedstawienie przez liderów z trzech jednostek objętych pilotażem: Lublińca, Sosnowca i Żor dobrych praktyk, które wprowadzono w tych jednostkach.

Odrębny panel szkoleniowy poświęcony był funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, zagadnieniom Community Policing, jak również wprowadzaniem nowych narzędzi służących do komunikacji dzielnicowego ze społeczeństwem w tym aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Swoimi doświadczeniami podzieliła się również przedstawicielka psychologów policyjnych, która omówiła rekomendowane zasady doboru na stanowiska dzielnicowych.

Szkolenie dotyczące projektu „Dzielnicowy bliżej nas” 4 listopada będzie kontynuowane, dla koordynatorów i liderów wdrażania projektu w jednostkach terenowych.

(KWP w Katowicach / dm)

Powrót na górę strony