Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Uzależnienia drogą do(ni)kąd?”

Data publikacji 03.11.2016

W sali konferencyjnej KWP w Katowicach odbyła się Regionalna Konferencja „Uzależnienia drogą do(ni)kąd?” Jej organizatorami byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Konferencja poświęcona była konsekwencjom stosowania środków psychoaktywnych przez młodych ludzi i pracy z takimi osobami.

Konferencję otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Gości przywitał natomiast Naczelnik Wydziału Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej podinsp. Dawid Kaszuba. Celem konferencji była edukacja publiczna na temat konsekwencji stosowania przez dzieci i młodzież substancji psychoaktywnych oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem lub uzależnioną od środków psychoaktywnych.

Prelegentami biorącymi udział w tym przedsięwzięciu byli:

  • prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej,
  • ks. Bogdan Peć - dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej - certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta, fundraiser, założyciel Fundacji „Dom Nadziei” w Bytomiu,
  • Dorota Wodzisławska-Czapla - Zastępca Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  • Aleksandra Kruszyńska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach,
  • Sabina Drożdż ze Śląskiego Ośrodka Fundacji Praesterno,
  • Robert Gierek – dyrektor Ośrodka Psychoterapii i Promocji Rodziny.

Audytorium stanowiły osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, w tym przedstawiciele oświaty, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radnych, organizacji pozarządowych oraz kadry policji.

Konferencja była jednym z elementów kampanii „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj!”.

(KWP w Katowicach / ms)

Powrót na górę strony