Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przybliżyli studentom historię Policji

Data publikacji 08.11.2016

Na Uniwersytecie Warszawskim odbył się wykład poświęcony historii Policji Państwowej. Prelegenci - funkcjonariusze Biura Historii i Tradycji Policji KGP, szczególny nacisk kładli na budowanie etosu służby i znaczenie etyki zawodowej policjanta.

W ramach wieloletniej współpracy Komedy Głównej Policji z Uniwersytetem Warszawskim, 3 listopada 2016 roku policjanci z Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji spotkali się ze studentami IV i V roku Wydziału Prawa UW.

90 minutowy wykład poświęcony był historii Policji Państwowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowanie etosu służby i znaczenia etyki zawodowej policjanta. Studenci zostali zapoznani z treścią art. 27 ustawy o Policji, jak również z Przykazaniami Policjanta Policji Państwowej oraz Zarządzeniem 805 Komendanta Głównego Policji z 31 grudnia 2003 roku – Zasady Etyki Zawodowej Policjanta.

Prowadzący wykład podkreślali, że zawód policjant to nie praca – to powołanie i służba społeczeństwu. Wykład, w którym uczestniczyło ponad 50 studentów poprowadzili nadkom. Zbigniew Bartosiak i nadkom. Ewa Dębowska z Biura Historii i Tradycji KGP.

(BHiT KGP / ms)

Powrót na górę strony