Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji bierze udział w Zgromadzeniu Ogólnym Interpolu

Data publikacji 09.11.2016

85 Sesja Zgromadzenia Ogólnego Interpolu odbywa się w dniach od 7 do 10 listopada 2016 roku na wyspie Bali w Indonezji, a uczestniczy w niej 830 szefów policji i wyższych rangą przedstawicieli innych organów ścigania ze 156 krajów całego świata. Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk uczestniczy w sesjach plenarnych, podczas których prezentowane są strategie Interpolu w zakresie zapobiegania i zwalczania terroryzmu oraz międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości, która stanowi rosnące zagrożenie dla światowych systemów finansowych.

W szczególności omawiane sa takie kwestie, jak zbieranie informacji na temat zagranicznych bojowników organizacji terrorystycznych, którzy zaczynają powracać z Iraku i Syrii do swoich domów, rozwój mediów społecznościowych i szyfrowanej wymiany danych, co pozwala na komunikację między terrorystami i radykalizację młodych ludzi, lepsza współpraca z sektorem prywatnym (banki i innne instytucje finansowe), aby zwalczać cyberprzestępczość, skuteczne i szybkie kanały wymiany informacji policyjnych, etc.

Komendant Główny Policji spotkał się z Sekretarzem Generalnym Interpolu, panem Jurgenem Stockiem oraz szefem Światowego Centrum Interpolu do spraw Innowacji z siedzibą w Singapurze, panem Noboru Nakatani. Światowe Centrum Interpolu ds. Innowacji to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, który zajmuje się m.in. bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni i zwalczaniem cyberprzestępczości.

W ramach innych spotkań dwustronnych nadinsp. Jarosław Szymczyk rozmawiał z przedstawicielami policji z Holandii, Francji, Litwy i Węgier. Spotkania koncentrowały się na rozwoju współpracy międzynarodowej w celu wzmacniania kompetencji polskiej Policji w kontekście wymagań nowoczesnego procesu wykrywczego i mają, w swej istocie, służyć bezpieczeństwu mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej poprzez ograniczenie transnarodowej, poważnej przestępczości.

Zgromadzenie Ogólne Interpolu, jako najważniejszy organ decyzyjny tej międzynarodowej organizacji podczas kolejnych sesji plenarnych przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz program działań i budżet na rok 2017.

Dyskutowano również na temat strategii Interpolu na lata 2017-2020 oraz tzw. „Mapy Drogowej“, wskazującej szczegółowe kierunki działań do 2020 roku. Jutro odbędą się wybory członków Komitetu Wykonawczego, w tym nowego Prezydenta Interpolu.

Szefowi polskiej Policji towarzyszą insp. Rafał Batkowski, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, a jednocześnie szef Narodowego Centralnego Biura Interpolu w Polsce (NCB) oraz podinsp. Mateusz Walczak, Kierownik Sekcji ds. Interpolu, BMWP KGP.

Polska Policja jest obecna w międzynarodowych strukturach policyjnych od 1923 roku, kiedy to przedstawiciele naszego kraju uczestniczyli w kongresie założycielskim Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych w Wiedniu. W 1952 roku, na skutek uwarunkowań politycznych strona polska zerwała wszelkie kontakty z Interpolem, chociaż formalnie nigdy nie wystąpiła z tej organizacji. Po raz drugi Polska została przyjęta w poczet członków Interpolu w 1990 roku podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego w Ottawie.

Obecnie Interpol liczy 190 państw członkowskich i jest największą oraz najbardziej znaną na świecie międzynarodową organizacją policyjną.

BMWP KGP / ig

  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
  • Komendant Główny Policji bierze udział w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
Powrót na górę strony