Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Czworonogi w służbie warmińsko-mazurskiej policji

Data publikacji 10.11.2016

Potrafią tropić i wskazać drogę ucieczki lub miejsce ukrycia przestępcy. Wraz z przewodnikami patrolują ulice, dbają o porządek publiczny i bezpieczeństwo na imprezach masowych. Uczestniczą w konwojach policyjnych, a kiedy trzeba potrafią obezwładnić nawet najgroźniejszego przestępcę. Są nieocenione w wyszukiwaniu zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych i zwłok ludzkich. Mowa o czworonożnych funkcjonariuszach, którzy od lat wspierają działania policjantów.

Pies jako zwierzę posiadające świetny węch już w dawnych czasach towarzyszył ludziom na polowaniach. Dzisiaj psy wykorzystuje się także do innych celów. Dla potrzeb służb mundurowych psy szkoli się pod kątem wyszukiwania broni i amunicji, do wyszukiwania narkotyków, a także zwłok ludzkich. Właśnie węch jest dla psa najważniejszym zmysłem. Jego nos jest niezwykle czułym "urządzeniem", potrafiącym wyłapać nawet bardzo delikatne zapachy. Ta wspaniała umiejętność może być wykorzystywana na wiele różnych sposobów. Kolejnym istotnym zmysłem psa jest słuch, znacznie czulszy niż człowieka. Psy są w stanie słyszeć dźwięki o częstotliwości lub tonacji dla nas ludzi zupełnie niesłyszalnej.

W garnizonie warmińsko-mazurskiej policji aktualnie służy 39 czworonożnych funkcjonariuszy. Zdecydowana większość to psy patrolowo - tropiące. Wykorzystywane są do tropienia śladów, działań antyterrorystycznych, działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych, do konwojowania niebezpiecznych przestępców, odnajdywania osób lub przedmiotów, a także pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa.

By odnosić sukcesy w służbie najpierw trzeba stawić się na organizowany przez policjantów nabór. Policja kupuje psy, które ukończyły 12 miesięcy, a nie są starsze niż dwa lata. Psy, aby mogły pracować w policyjnej formacji poza wymogami zdrowotnymi muszą cechować się chęcią współpracy z człowiekiem. Przed „wstąpieniem do służby" każdorazowo sprawdza się i ocenia predyspozycję psa do tresury policyjnej. Przed zakupem poddaje się go polowym próbom charakteru, które obejmują: aportowanie, szukanie przedmiotu z naniesionym nośnikiem zapachowym, reakcję na strzał, obronę przewodnika oraz czujność i popęd do samoobrony. Sprawdzana jest pasja psa do aportowania różnych przedmiotów, radość z zabawy i pewność w zachowaniu. Poszukiwane są predyspozycje do pracy węchowej w określonej specjalizacji. Przy sprawdzaniu odporności na strzał bada się reakcję na sam odgłos strzału. Ta umiejętność jest niezbędna w służbie. Pożądanym zachowaniem u psa jest brak jego reakcji na huk, spokój i równowaga. Badane są także zdolności obrończe psa i pewność jego zachowania w sytuacji zagrożenia pod nieobecność opiekuna. Pies poddawany takiej próbie powinien wykazać się czujnością opartą na nieufności oraz pożądaną ostrością. Spełnienie powyższych kryteriów kwalifikuje psa do służby w Policji.

Ale to dopiero początek. Później pies wraz ze swym przewodnikiem trafia na 5-miesięczny kurs do zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. I tam czeka go kolejny egzamin. Po pozytywnym ukończeniu kursu przewodnik z psem służbowym otrzymują atest i dopiero wówczas mogą wykonywać zadania służbowe.

Mówiąc o czworonożnych funkcjonariuszach i ich sukcesach nie sposób nie wspomnieć o przewodnikach psów służbowych. Policjanci, którzy nimi zostają muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzęciem. Nie mogą być to ludzie przypadkowi, ponieważ wówczas ich praca nie przyniesie pożądanych efektów w służbie. Warunkiem sukcesu jest świetnie wyszkolony i zgrany duet: przewodnik i pies służbowy.

Służba naszych czworonożnych towarzyszy trwa z reguły do 9 roku ich życia. Zdrowe psy, pozostające w dobrej kondycji pracują w policji nawet do 11 roku życia. Po tym okresie nieodpłatnie przekazywane są swoim przewodnikom. Pozostają lojalne, wierne, bezinteresowne i gotowe zawsze do niesienia pomocy.

Nowym czworonożnym funkcjonariuszem, który zasilił szeregi warmińsko-mazurskiej policji został Kabar - pies do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

KABAR:

Na terenie województwa warmińsko–mazurskiego występuje bardzo dużo lasów, terenów podmokłych oraz zbiorników wodnych, których przeszukanie jest utrudnione. W wielu przypadkach prowadzone czynności związane z zaginięciem osób kończyły się odnalezieniem po kilku tygodniach zwłok osoby zaginionej w  miejscach trudnodostępnych. 

W 2016 r. z funduszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie został zakupiony owczarek niemiecki, który wspólnie z asp. szt. Romanem Gancarz  w dniu 28.06.2016 r. rozpoczął szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Zakupiony pies urodził się 08.05.2015 r. i wabi się Kabar.

Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest jedynym ośrodkiem na terenie kraju, który zajmuje się szkoleniem psów służbowych. Pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów Kabar oraz jego przewodnik zdobywali umiejętności w odnajdywaniu zapachu zwłok ludzkich. Szkolenie  zakończyło się 27.10.2016 r. po zdaniu egzaminu końcowego z wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na ocenę bardzo dobrą.

Kabar będzie wykorzystywany na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego w przypadku zaginięcia osób, gdy istnieje przypuszczenie, iż osoba zaginiona nie żyje i występują utrudnienia w odnalezieniu jej zwłok lub odnalezieniu ukrytych zwłok ludzkich. 

Obecnie na terenie Polski jest 16 psów przeszkolonych w kategorii do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

LUIS:

Luis od niedawna jest „funkcjonariuszem” ełckiej komendy i pełni służby patrolowo-interwencyjne. Ma 19 miesięcy i jest owczarkiem niemieckim. Z sierż. Przemysławem Gryziakiem spędzili pięć miesięcy w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach, gdzie Luis przygotowywany był do działań patrolowo-tropiących. Jest to pierwszy w województwie pies policyjny przeszkolony do działań służbowych bez kagańca. Podczas kursu przewodnik ze swoim czworonożnym przyjacielem uczyli się także współpracy i zaufania, żeby nawiązać dobre więzi i stworzyć zgrany duet.

IMERO:

Psa zakupiono w 2014 roku na podstawie porozumienia zawartego między Wojewodą Warmińsko - Mazurskim i Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zadań prewencyjnych i edukacyjnych na terenie  województwa. Imero wyspecjalizowany w wyszukiwaniu zapachów materiałów wybuchowych trafił do Sekcji Antyterrorystycznej Sztabu Policji KWP w Olsztynie. Pies oprócz wykonywania działań minersko – pirotechnicznych związanych z rozpoznaniem i neutralizacją materiałów i urządzeń wybuchowych, przeszukiwaniem pomieszczeń pod kątem obecności materiałów wybuchowych uczestniczy m.in. w zabezpieczaniu imprez masowych o podwyższonym ryzyku, w akcjach i operacjach policyjnych, w ćwiczeniach oraz treningach dowódczo – sztabowych różnych służb, w spotkaniach edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną.

(KWP w Olsztynie / ms)

Powrót na górę strony
Polska Policja