Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Urząd Marszałkowski przekazał 40 tys. złotych na szkolenie zachodniopomorskich policjantów

Data publikacji 14.11.2016

Dziś w sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbył się briefing poświęcony przekazaniu środków pieniężnych na szkolenie zachodniopomorskich policjantów. W spotkaniu z dziennikarzami udział wziął Pan Jarosław Rzepa Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, insp. Piotr Ostrowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz kadra kierownicza Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie.

Podczas spotkania omówione zostały zasady wzajemnej współpracy w ramach podpisanego porozumienia między Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a  Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. Na realizację tego przedsięwzięcia Urząd Marszałkowski przekazał zachodniopomorskiej Policji  40 tys. zł.

Głównym celem projektu jest organizacja szkoleń profilaktycznych dla funkcjonariuszy jednostek terenowych Policji zajmujących się w na co dzień realizacją zadań z zakresu profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa oraz szkolenie dzielnicowych z zakresu pracy w kontakcie z osobą doznająca przemocy w rodzinie i osoba stosującą taka przemoc.

W ramach tego porozumienia dzielnicowi zachodniopomorskiego garnizonu odbędą w dniach 14-16.11.br. szkolenie w restauracji "Włoski Ogród" prowadzonej przez Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" mieszczącej się w Policach przy ul. Korczaka 7.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach zajęć warsztatowych, których celem jest podniesienie umiejętności funkcjonariuszy Policji w kontakcie z osobą doznająca przemocy w rodzinie i osoba stosującą taka przemoc. Ponadto dzielnicowi przejdą 4 godzinne szkolenie dotyczące zagrożenia zakażeniem wirusem HIV podczas realizacji czynności służbowych.W warsztatach uczestniczyć będą dzielnicowi województwa zachodniopomorskiego, którzy mają maksymalnie do 6 lat służby.

Pozyskane od Urzędu Marszałkowskiego środki zostały również wykorzystane na zakup 21 walizek narkotykowych zawierających substancje, które do złudzenia przypominają narkotyki oraz przedmioty służące do ich zażywania. Wszystko po to, aby wykorzystywać te pomoce w edukacji rodziców, nauczycieli, a także policyjnych adeptów.

W ramach  podpisanego porozumienia w dniach 26-28 października w OSW" Bażyna" w Pogorzelicy odbyło się szkolenie dla 26 przedstawicieli jednostek terenowych Policji zachodniopomorskiego garnizonu. Szkolenie skierowane było do osób zajmujących się realizacją zadań z zakresu profilaktyki i edukacji w obszarze bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz zaproszonych gości.

Podczas warsztatów m. in. przygotowano uczestników do działań profilaktycznych przeciwdziałających sytuacjom zamarznięcia osób w sezonie zimowym oraz działań związanych z bezpieczeństwem najmłodszych w okresie ferii zimowych.

W ramach przekazanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego funduszy został zorganizowany I Wojewódzki Turniej Klas Mundurowych, który odbył się 24 października br. w siedzibie Uniwersytetu Szczecińskiego. Do udziału przystąpiło trzynaście reprezentacji placówek oświatowych, które w swojej ofercie edukacyjnej mają propozycję nauczania o charakterze mundurowym.

KWP w Szczecinie / ig

  • Briefing poświęcony przekazaniu środków pieniężnych na szkolenie zachodniopomorskich policjantów
  • Briefing poświęcony przekazaniu środków pieniężnych na szkolenie zachodniopomorskich policjantów
  • Briefing poświęcony przekazaniu środków pieniężnych na szkolenie zachodniopomorskich policjantów
Powrót na górę strony