Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Służby Cywilnej

Data publikacji 17.11.2016

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i listów gratulacyjnych z okazji Dnia Służby Cywilnej. Była to również okazja do wręczenia medali resortowych. Wyróżnienia wręczyli Minister Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w MSWiA oraz Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Na uroczystości obecni byli także I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak oraz kierownictwo polskiej Policji.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2016 r. o nadaniu odznaczeń na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali w całym kraju Medalem Złotym za Długoletnią Służbę - 154 osoby, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę - 728 osób a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę - 284 osoby.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 2016 r. o nadaniu medalu za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, odznaczeni zostali: Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji – 18 osób, Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji - 60 osób, a Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji - 342 osoby.

Komendant Główny Policji z okazji Dnia Służby Cywilnej wyróżnił nagrodami uznaniowymi 34 członków korpusu służby cywilnej oraz 27 pracowników Policji.

- To jest bardzo ważne, żebyśmy zauważali tych, którzy na co dzień są mniej widoczni ale spełniają tak ważną rolę - powiedział Minister Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - Rzeczpospolita potrzebuje Waszej pracy, zaangażowania, patriotyzmu - zakończył.

- Tym spotkaniem chciałem wyrazić w imieniu własnym i całego kierownictwa polskiej Policji ogromną wdzięczność za to, co robicie każdego dnia. Za Wasz trud, poświęcenie i niezwykły profesjonalizm. Za zrozumienie potrzeby służby, pomimo braku munduru - powiedział Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

KGP / ig

Powrót na górę strony