Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowanie Policji do działań na zorganizowanych terenach narciarskich

Data publikacji 18.11.2016

Dziś w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inicjatywy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, odbywa się seminarium szkoleniowe dla policjantów koordynujących działania Policji na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich.

Takie szkolenia organizowane są cyklicznie przed rozpoczęciem każdego sezonu narciarskiego i stanowią jeden z istotnych etapów przygotowywania policjantów kierowanych do tego rodzaju służby. Co roku ponad 200 policjantów pełni służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w województwie: małopolskim, dolnośląskim, śląskim, podkarpackim i łódzkim - dbając o bezpieczeństwo osób korzystających z tej formy rekreacji.

Głównym celem seminarium, które było moderowane przez mł. insp. Roberta Kumora naczelnika Wydziału Prewencji Biura Prewencji KGP, było wzbogacenie wiedzy i wymiana doświadczeń uczestników z zakresu działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz zaprezentowanie planowanych działań, akcji i inicjatyw do realizacji w nadchodzącym sezonie narciarskim 2016/2017. Omówiono także współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa w górach.

W seminarium uczestniczą koordynatorzy z wydziałów prewencji Komend Wojewódzkich Policji w: Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi i we Wrocławiu, komendanci wybranych komisariatów Policji, policjanci bezpośrednio realizujący zadania na stokach oraz przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach.

Tradycją stał się coroczny udział w seminarium przedstawicieli Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego na czele z Panią Prezes Zuzanną Podgórną, z którym to stowarzyszeniem Policja owocnie współpracuje od ponad 5 lat organizując szkolenia w zakresie uzyskania uprawnień instruktora bądź pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego. Dotychczasowa współpraca pozwoliła na przeszkolenie blisko 120 funkcjonariuszy, którzy uzyskali wskazane uprawnienia.

Podczas spotkania swoim spostrzeżeniami w zakresie współpracy z Policją na rzecz bezpieczeństwa w górach podzielił się również Pan Mariusz Zaruda Naczelnik Podhalańskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Pan Adam Marasek zasłużony ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Przedmiotowe spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń w obszarze podejmowanych inicjatyw przez poszczególne garnizony Policji, zarówno w zakresie przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom na stokach, jak również inicjatyw o charakterze edukacyjno - informacyjnych. Szeroko omówiono kierunki rozwoju tej formy służby patrolowej realizowanej w Polsce, w tym zasadność kontynuacji organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskich Zawodów Narciarskich dla Funkcjonariuszy Policji, będących z jednej strony elementem doskonalenia zawodowego, z drugiej zaś możliwością rywalizacji i sprawdzenia umiejętności policjantów pełniących służbę na stokach narciarskich.

Podejmowane przez Policję inicjatywy, przy współpracy z wieloma podmiotami, służą poprawie bezpieczeństwa, zarówno naszych rodaków wypoczywających w sezonie zimowym w polskich górach jak i odwiedzających nas coraz liczniej turystów zagranicznych.

BP KGP / ig

  • Przygotowanie Policji do działań na zorganizowanych terenach narciarskich - seminarium
  • Przygotowanie Policji do działań na zorganizowanych terenach narciarskich - seminarium
  • Przygotowanie Policji do działań na zorganizowanych terenach narciarskich - seminarium
Powrót na górę strony