Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas” – konferencja w ważnej sprawie

Data publikacji 18.11.2016

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zorganizowano konferencję pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”. Debata z inicjatywy kierownictwa kujawsko-pomorskiej policji, na temat pracy dzielnicowych, zgromadziła wielu zainteresowanych gości, m.in. Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.

W konferencji pt. „Dzielnicowy bliżej nas” udział wzięli m.in. Starostowie Powiatów Ziemskich i Prezydenci Miast na prawach powiatu woj. kujawsko-pomorskiego, a także Komendanci Miejscy i Powiatowi Policji woj. kujawsko-pomorskiego oraz delegowani kierownicy dzielnicowych i dzielnicowi.

Tematem przewodnim konferencji było przedstawienie roli dzielnicowego w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w lokalnych społecznościach, w kontekście wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania służby dzielnicowego.

Program zawierał następujące tematy:

·    ogólna charakterystyka dzielnicowych woj. kujawsko-pomorskiego,
·    wprowadzone oraz planowane zmiany w zakresie funkcjonowania służb dzielnicowych, a także rozliczania z efektów służby,   
·    realizowane przedsięwzięcia jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie promowania roli dzielnicowego w lokalnych społecznościach,   
·    aplikacja „Moja Komenda” czym jest i jakie jest jej działanie,
·    Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa,
·    procedura „Niebieska Karta” – rola dzielnicowego oraz współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi,
·    programy profilaktyczne oraz zadania realizowane przez dzielnicowych w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Po zakończeniu prelekcji, w trakcie dyskusji, uczestnicy wymienili poglądy dotyczące wprowadzonych nowych rozwiązań oraz podzielili się doświadczeniami wynikającymi z realizacji nowej koncepcji funkcjonowania służby dzielnicowego.

KWP Bydgoszcz / kp

 

  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”
  • konferencja pod hasłem „Dzielnicowy bliżej nas”

Film „Dzielnicowy bliżej nas” – konferencja w ważnej sprawie

Pobierz plik „Dzielnicowy bliżej nas” – konferencja w ważnej sprawie (format mp4 - rozmiar 13.91 MB)

Powrót na górę strony