Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Kradzież tożsamości w interencie" - konferencja MSWiA, GIODO i Politechniki Warszawskiej

Data publikacji 22.11.2016

Podsekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Zdzikot na konferencji „Kradzież tożsamości w Internecie” zapowiedział otwarcie Biura do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji, poinformował również o pracach nad projektem ustawy o dokumentach publicznych, która ma stanowczo poprawić ich bezpieczeństwo.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szczególną wagę przykłada do bezpieczeństwa dokumentów, między innymi służących do potwierdzania tożsamości. Prowadzimy prace nad projektem ustawy o dokumentach publicznych. Ustawa ta ma znacząco poprawić ich bezpieczeństwo – poinformował minister. Zapowiedział również otwarcie Biura do Walki z Cyberprzestępczością w Komendzie Głównej Policji.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Jomaa zwróciła uwagę na zwiększenie skali kradzieży tożsamości wraz ze wzrostem znaczenia nowych technologii. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Zbigniew Król zauważył, że zjawisko to dotyczy każdego obywatela, zaś prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Anna Gołebiowska wyraziła nadzieję, że konferencja pozwoli wymienić punkty widzenia różnych podmiotów i urzędów  zajmujących się walką z kradzieżami tożsamości.

Współdziałając z GIODO i Politechniką Warszawską chcemy budować świadomość zagrożenia kradzieżą tożsamości w Internecie – podsumował otwarcie konferencji minister Tomasz Zdzikot.

Konferencja odbywająca się w siedzibie MSWiA została zorganizowana we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Wydziałem Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Tematyka dotyczyła istoty kradzieży tożsamości, jej aspektów karnoprawnych, oraz zapobiegania temu przestępstwu. Prelekcje wygłosili między innymi przedstawiciele Policji, NASK, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickich.

MSWiA / ar

  • Konferencja pn. "Kradzież tożsamości w internecie"
  • Konferencja pn. "Kradzież tożsamości w internecie"
  • Konferencja pn. "Kradzież tożsamości w internecie"
Powrót na górę strony