Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne 3 500 odblasków trafi do mieszkańców Opolszczyzny

Data publikacji 25.11.2016

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, policjanci ruchu drogowego rozdawali dzisiaj mieszkańcom Opolszczyzny odblaski. 3 500 opasek, które mogą uratować życie, przekazał Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu. Dzięki nim niechronieni uczestnicy ruchu będą widoczni na drodze.

Elementy odblaskowe trafią do mieszkańców całego województwa. To kolejna akcja policjantów ruchu drogowego, mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Tym razem w działania włączył się opolski WORD, który przekazał 3 500 odblaskowych opasek. Dzięki odblaskom piesi i rowerzyści będą bardziej widoczni na drodze.

Szybko zapadający zmrok, mgła i śliska nawierzchnia to warunki, które stawiają przed kierowcami oraz niechronionymi uczestnikami ruchu wysokie wymagania. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia, policjanci na Opolszczyźnie angażują się w szereg działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Te działania związane są również z promowaniem używania odblasków, także wśród seniorów. Ich noszenie nie jest niczym wstydliwym, a może uratować życie.

Kierowca widzi w nocy pieszego, który nie ma na sobie elementów odblaskowych z odległości 30 - 40 metrów. To często zbyt mało, żeby zareagować. Gdy pieszy ma na sobie odblaski ta odległość wzrasta nawet trzykrotnie. To daje szanse kierowcy na wyhamowanie i bezpieczne ominięcie pieszego, czy rowerzysty. Istotne jest także umiejscowienie takiego elementu na odzieży. Odblask powinien znaleźć się na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej lub pleców.

Od dwóch lat przepisy nakładają na pieszych i rowerzystów obowiązek noszenia odblasków po zmroku, poza terenem zabudowanym. Nie zapominajmy jednak o własnym bezpieczeństwie i nie wstydźmy się nosić odblasków, nawet w terenie zabudowanym – chodzi przecież o nasze bezpieczeństwo!

(KWP w Opolu / ms)

Powrót na górę strony