Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szczerze rozmawiali o uzależnieniach

Data publikacji 26.11.2016

W budynku Politechniki Śląskiej w Zabrzu odbyła się konferencja „Wolność od... Wolność do... Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości” . Celem konferencji była inauguracja inicjatywy, która zmierza do uświadamiania młodzieży konsekwencji, jakie niosą ze sobą wszelkiego rodzaju uzależnienia. Konferencja zgromadziła wielu znakomitych gości. Zaproszenie przyjęli m.in. prof. Krzysztof Wojcieszek, aktor Zbigniew Stryj, piłkarz Andrzej Iwan i szczypiornista Bartłomiej Tomczak.

Organizatorami konferencji poświęconej młodzieży ze szkół średnich i studentom, były Komenda Miejska Policji w Zabrzu, Urząd Miasta Zabrze i Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki. Głównym celem konferencji, której patronat honorowy objęli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk i Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka- Szulik,była inauguracja inicjatywy zmierzającej do uświadamiania młodzieży konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień.

Konferencja zgromadziła wielu znakomitych gości. Zaproszenie przyjęli m.in. prof. Krzysztof Wojcieszek z PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, który poprowadził wykład m.in. na temat uzależnień. Z dużym aplauzem audytorium spotkali się również kolejni zaproszeni goście, którzy zasiedli na kanapie i opowiedzieli o swoim życiu, które nie zawsze jest wolne od różnego rodzaju uzależnień. Swoje życiowe historie przedstawili Zbigniew Stryj – aktor filmowy i teatralny, dyrektor artystyczny Teatru Nowego w Zabrzu, Bartłomiej Tomczak – olimpijczyk i szczypiornista Górnika Zabrze, a także Andrzej Iwan – piłkarz, trener i komentator sportowy.

Audytorium, które licznie zebrało się w murach Politechniki Śląskiej w Zabrzu stanowiły osoby pracujące w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, przedstawiciele oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kadry policji, a także uczniowie zabrzańskich szkół średnich i studenci uczelni. W czasie konferencji uczniowie Liceum Plastycznego w Zabrzu tworzyli obrazy, które insprowane były tematyką dotyczącą uzależnień. W uroczystościach brali również udział uczniowie klasy policyjnej z Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Zabrzu, którzy byli ogromnym wsparciem dla organizatorów konferencji.

KWP w Katowicach / ws

  • Szczerze rozmawiali o uzależnieniach
  • Szczerze rozmawiali o uzależnieniach
  • Szczerze rozmawiali o uzależnieniach
  • Szczerze rozmawiali o uzależnieniach
  • Szczerze rozmawiali o uzależnieniach
  • Szczerze rozmawiali o uzależnieniach
Powrót na górę strony