Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego

Data publikacji 26.11.2016

Ucieczka z aresztu śledczego, porwanie zakładników i próba detonacji ładunków wybuchowych na tamie zbiornika wodnego w Dobromierzu to część scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych zorganizowanych przez funkcjonariuszy z powiatu świdnickiego. Działania pn. „Tama 2016” zaplanowano i zrealizowano przy współpracy z innymi służbami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w celu ćwiczenia metod współdziałania w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

O godz. 9:00 do Aresztu Śledczego w Świdnicy dociera informacja o ucieczce pięciu więźniów, którzy wykonywali pracę poza terenem placówki. Osadzeni wykorzystując skradziony pojazd przemieszczają się po drogach powiatu docierając do kopalni granitu w gminie Strzegom, z której dokonują kradzieży materiałów wybuchowych. Ich ostatecznym celem stają się obiekty tamy na zbiorniku wodnym w Dobromierzu. Mężczyźni zamierzają wysadzić ją w powietrze. Docierając tam samochodem podkładają ładunki wybuchowe oraz przejmują zakładników pracujących na terenie tego obiektu. Następnie zabarykadowują się w jednym z pomieszczeń technicznych i … .

Tak właśnie w największym skrócie, wyglądał scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych przeprowadzonych 23 listopada br. na terenie powiatu świdnickiego.

Po zawiadomieniu o zdarzeniu do działania zaangażowane zostały siły i środki m.in. policji, służby więziennej, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, a także Wydział ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy. W trakcie rozwoju sytuacji i uzyskiwania nowych informacji o sposobie oraz możliwych kierunkach działania sprawców, powołany został Sztab Kryzysowy skupiający przedstawicieli służb i zaangażowanych podmiotów. Na drogach wystawione zostały policyjne posterunki kontrolno-blokadowe, a funkcjonariusze służby więziennej podjęli także działania pościgowe.

Funkcjonariusze i pracownicy wszystkich służb oraz podmiotów w związku z rozwojem sytuacji spotkali się w okolicy zbiornika wodnego na terenie wsi Dobromierz, gdzie przebywali zamachowcy wraz z zakładnikami. Negocjatorzy policyjni podjęli dialog ze sprawcami, jednak po chwili do akcji wkroczyła Grupa Reagowania Interwencyjnego i siłowo weszła do obiektów zajmowanych przez terrorystów. Doszło tam do wymiany ognia i detonacji kilku ładunków wybuchowych.

W efekcie podjętych działań uciekinierzy zostali zatrzymani, a zakładnicy uwolnieni. Rannym osobom pomocy medycznej udzielili ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego.

Ostatni z zamachowców usiłował zbiec, co jednak zostało udaremnione w podjętym za nim pościgu przez funkcjonariusza z psem służbowym. Podłożone na tamie ładunki wybuchowe rozbroiła grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego korzystając od strony zbiornika wodnego z łodzi OSP w Dobromierzu.

Zatrzymani więźniowie zostali przekazani służbie więziennej, a powstały w wyniku detonacji materiałów wybuchowych pożar ugasiła jednostka straży pożarnej. Kolejne czynności na miejscu wykonała już policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z prokuratorem.

Po zakończeniu ćwiczeń, przedstawiciele kierownictwa wszystkich zaangażowanych służb dokonali podsumowania oraz omówienia wyników przeprowadzonych czynności. Tego typu działania są doskonałą okazją do wypracowywania metod i form współpracy oraz współdziałania służb w realnych warunkach zagrożenia.

KWP we Wrocławiu / ws

  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
  • Ćwiczenia dowódczo-sztabowe policjantów z powiatu świdnickiego
Powrót na górę strony