Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”

Data publikacji 27.11.2016

Żywieccy policjanci wzięli udział w Konferencji „Nie daj się przemocy”, która odbyła się w Starym Zamku w Żywcu. Konferencja wpisuje się w ogólnopolskie działania podejmowane zgodnie z ideą kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”. W czasie spotkania stróże prawa przedstawili zakres zadań, jakie stoją przez nimi w przypadku stwierdzenia przemocy. Podkreślali również, jak ważne w takich przypadkach jest reagowanie i informowanie, które niejednokrotnie jest pierwszym krokiem przerywającym błędne koło przemocy.

Wczoraj w Starym Zamku w Żywcu odbyła się II Konferencja Kobiet na Żywiecczyźnie pod hasłem „Nie daj się”. Podzielona została na dwa panele tematyczne: „Nie daj się przemocy” oraz „Nie daj się rakowi”. Na spotkaniu nie zabrakło żywieckich policjantów, którzy wystąpili w roli prelegentów. Stróże prawa przedstawili uczestnikom dane statystyczne dotyczące ilości podejmowanych przez policjantów interwencji w rodzinach dotkniętych przemocą. Omówili również zakres zadań, jakie stoją przez nimi w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Następnie dyskutowano o mitach na temat przemocy wobec kobiet i jej kontekście kulturowo-społecznym. W czasie spotkania policjanci podkreślali, jak ważna jest odpowiednia reakcja i poinformowanie o problemie określone służby, gdy widzimy, że jakaś osoba może doświadczać przemocy. Podkreślano również duże znaczenie edukacji w tym zakresie i to już od najwcześniejszych lat życia.

W konferencji wzięło udział wielu specjalistów i ekspertów z doświadczeniem w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz przedstawicieli instytucji pomocowych. Organizatorem konferencji była Grupa Nieformalna „Kobiety na Żywiecczyźnie”. Konferencja była częścią Ogólnopolskiej Kampanii „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć”, która jest międzynarodową inicjatywą organizowaną przez Center for Women`s Global Leandership. Kampania poświęcona jest wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Temat przewodni tegorocznej kampanii brzmi: Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!

Więcej na temat założeń, koordynatorów działań oraz wydarzeń znajdą państwo na stronie www.kampania16dni.pl

KWP w Katowicach / ws

 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”
 • Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”

Film Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!”

Pobierz plik Żywieccy policjanci na konferencji „Nie daj się przemocy!” (format mp4 - rozmiar 8.27 MB)

Powrót na górę strony