Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja w ramach Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego"

Data publikacji 30.11.2016

W dniach 29–30 listopada br. w Warszawie zgodnie z założeniami Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego" odbyła się konferencja, w której udział wzięli przedstawiciele organów ścigania z Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Konferencja jest jednym z elementów realizacji idei Programu Współpracy Policyjnej w ramach Partnerstwa Wschodniego, polegającego na wsparciu służb porządku publicznego Armenii, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej, współdziałania z organami porządku publicznego Unii Europejskiej oraz zacieśnienia współpracy w regionie pomiędzy tymi państwami. Podczas obrad, reprezentanci krajów biorących udział w Programie zaprezentowali zasady funkcjonowania policyjnych baz danych, realizowane projekty oraz najważniejsze kierunki rozwoju kryminalistyki w swoich krajach. Zorganizowana została również wizyta uczestników konferencji w Zakładzie Biologii CLKP.

Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w konferencji udział wzięli: Kierownik Instytutu CLKP insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Naukowego kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, starszy specjalista Wydziału Rozwoju Naukowego Agnieszka Łukomska, Zastępca Kierownika Zakładu Daktyloskopii podinsp. Edyta Kot oraz ekspert Zakładu Biologii CLKP nadkom. Jakub Mondzelewski.

CLKP / ig

  • Konferencja w ramach Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego"
  • Konferencja w ramach Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego"
  • Konferencja w ramach Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego"
  • Konferencja w ramach Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego"
  • Konferencja w ramach Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego"
  • Konferencja w ramach Programu "Współpraca policyjna z państwami Partnerstwa Wschodniego"
Powrót na górę strony