Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powrót Posterunku Policji do Drzewicy

W Drzewicy (pow. opoczyński) odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. To odpowiedź na oczekiwania społeczne przekazywane podczas debat organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Opocznie a także efekt starań posła na Sejm Rzeczypospolitej Pana Roberta Telusa. Odnowiony posterunek został przywrócony w piętrowym budynku, użyczonym przez Miasto, usytuowanym przy ulicy Sikorskiego 1 w Drzewicy. Służbę pełnić tam będzie 8 policjantów.

Inwestycja kosztowała ponad 300 tys. złotych. Budynek zyskał parking. Został poddany termomodernizacji.

W uroczystości z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego, Zastępcy KWP w Łodzi insp. Dariusza Walichnowskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie insp. Marek Grzegory-Roróg oraz kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji uczestniczyli także zaproszeni goście. Wśród nich poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Robert Telus, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pan Marcin Szmaja, Starosta Opoczyński Józef Roga, Burmistrz Gminy i Miasta Drzewica Pan Janusz Bernard Reszelewski oraz  Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Pan Jarosław Olbrychowski.

Kierownikowi posterunku zostały przekazane symboliczne klucze do budynku.

Wnioski jakie zostały wyciągnięte z konsultacji społecznych nie zostawiały żadnych wątpliwości. Mieszkańcy oczekiwali powrotu posterunku policji do miasta. Od 2000 roku na terenie Drzewicy funkcjonował Komisariat Policji, od 2006 roku siedzibą drzewickich policjantów był właśnie budynek przy ulicy Sikorskiego. Obiekt, który od lat użyczało na ten cel miasto.  W 2015  roku podjęto decyzję aby w miejsce komisariatu powstało Ogniwo Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Opocznie z siedzibą w Drzewicy.

Biorąc pod uwagę rozmowy z mieszkańcami i samorządowcami policja wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podjęła działania zmierzające do  utworzenia w Drzewicy Posterunku Policji. Oczywiście budynek przekazało na ten cel miasto, dodatkowo samorząd  zaoferował pomoc finansową  na remont pomieszczeń, które od lat nie był odnawiane.

KWP w Łodzi / ig

  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
  • Powrót Posterunku Policji do Drzewicy
Powrót na górę strony