Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"

Data publikacji 08.12.2016

7 grudnia w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odbyła się konferencja dotycząca realizacji programów „ Dzielnicowy bliżej Nas” oraz „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa „ w woj. łódzkim. W spotkaniu udział wzięli m.in. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Krzysztof Janecki, reprezentanci posłanki na Sejm RP Pani Alicji Kaczorowskiej, Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. brygadier Jarosław Wlazłowski oraz archidiecezjalny duszpasterz policji w Łodzi ks. Jacek Syjuda. Była to również doskonała okazja do nagrodzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego wyróżniającego się spośród 23 dzielnicowych z komend miejskich i powiatowych Łódzkiego Garnizonu Policji.

Tematykę oczekiwań społecznych w kontekście pracy dzielnicowego oraz praktyczny wymiar funkcjonowania map zagrożeń omówił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusz Walichnowski.

Komendant przekazał wnioski wypływające z debat społecznych i 22 Konferencji „Dzielnicowy Bliżej Nas – oddajemy głos społeczeństwu”, które przeprowadzono we wrześniu i październiku 2016 roku we wszystkich powiatach województwa łódzkiego. Pokazują one jak ogromne znaczenie ma prawidłowo pełniona służba dzielnicowego, który powinien być zaangażowanym w lokalne problemy łącznikiem pomiędzy policją a mieszkańcami.

Do grudnia 2016 roku na terenie województw łódzkiego policjanci potwierdzili 4451 zgłoszeń naniesionych przez Internautów na mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Najwięcej dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych, przekraczania dozwolonej prędkości i nieprawidłowego parkowania.

Komendant podkreślił także rolę funkcjonowania wdrożonego w województwie łódzkim FORUM IDEI KU BEZPIECZEŃSTWU I DIALOGOWI SPOŁECZNEMU. Ma ono na celu budowanie koalicji społeczeństwa, Policji i innych służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Policji w Brzezinach insp. Cezary Petrus przedstawił koncepcję pracy dzielnicowego na bazie lokalnych doświadczeń ze współpracy z instytucjami i społeczeństwem. Współdziałanie z Kościołem zreferował V-ce dziekan Dekanatu Brzezińskiego ks. Mariusz Wojturski.

KWP w Łodzi / ig

  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
  • Konferencja dot. programów "Dzielnicowy bliżej Nas" oraz "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa"
Powrót na górę strony