Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy bliżej nas – obszar szkoleniowy

W dniach 7-8 grudnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu odbywa się ostatnia edycja szkolenia realizowanego na terenie Mazowsza dedykowanego problematyce wdrażania nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych wynikającej z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Dzielnicowi stanowią istotne ogniwo, nie tylko służby prewencyjnej, ale Policji jako takiej. Realizowane przez nich zadania są niezwykle ważkie z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. W znacznym stopniu to dzielnicowi kreują w społeczeństwie wizerunek Policji, będąc policjantami „pierwszego kontaktu”, a co za tym idzie przyczyniają się do tego, że działania Policji są bardzo wysoko oceniane w rankingu najlepiej ocenianych instytucji, a sama Policja cieszy się ogromnym społecznym zaufaniem, zaufaniem - które jest niezbędne dla jej funkcjonowania.

Instytucja dzielnicowego jest na tyle istotną dla optymalnego funkcjonowania Policji, iż obok odtwarzania posterunków Policji oraz wdrożenia Krajowej Mapy Zagrożeń, stanowi jeden z trzech najważniejszych elementów uspołeczniania działań Policji. Działania te realizowane są w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Rangę zagadnienia dostrzega kierownictwo mazowieckiej Policji, o czym świadczy fakt, iż w szkoleniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu – insp. Marek Świszcz, wraz z naczelnikiem wydziału prewencji podinsp. Witoldem Krawczykiem. Problematyka ta stanowi kluczowe zagadnienie realizowane przez Biuro Prewencji KGP stąd uczestniczą w nim jego przedstawiciele: mł. insp. Arkadiusz Kopczyński oraz kom. Piotr Rzeźnik.

Obszar szkoleniowy mający na celu właściwe przygotowanie dzielnicowych do realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnych jest jednym z pięciu kluczowych obszarów wyodrębnionych w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas” mających na celu wdrożenie nowego modelu funkcjonowania dzielnicowych.

W ramach programu opracowano nowy program szkolenia specjalistycznego dla dzielnicowych, jednak przeszkolenie wszystkich dzielnicowych na terenie kraju musi być rozłożone w czasie. Stąd niezwykle istotnym jest doskonalenie na poziomie lokalnym.

Właściwe wdrożenie nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie funkcjonowania dzielnicowych wymaga właściwego pojmowania ich idei, zaś garnizon mazowiecki jest jednym z największych garnizonów w kraju. Stąd kierownictwo garnizonu mazowieckiego podjęło decyzję o przeprowadzeniu szkolenia dla kadry kierowniczej, które miało miejsce we wrześniu br. w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz czterech szkoleń regionalnych w: Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Radomiu. W każdym mieście przewidziano dwa terminy jego przeprowadzenia, co pozwoliło na objęcie nim wszystkich mazowieckich dzielnicowych, a jednocześnie zapewniło ciągłość służby.

Podczas szkolenia, szczegółowo omówiono nie tylko rozwiązania prawno-organizacyjne wynikające z Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych oraz nowej formule i wizji pracy funkcjonowania służby dzielnicowych, ale również implementację nowych narzędzi w postaci: Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda wykorzystywanych w celu wzmocnienia komunikacji ze społeczeństwem. Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Podkreślono, iż nowe narzędzia komunikacji społecznej, które szeroko powinni wykorzystywać dzielnicowi, traktować należy jednak jako narzędzia pomocnicze, albowiem w działaniach Policji przede wszystkim liczy się człowiek i bezpośredni kontakt z nim. Omawiając nową formułę funkcjonowania dzielnicowych położono szczególny nacisk na otwartość i aktywność dzielnicowego, który nie może być wyłącznie realizatorem poleceń przełożonych, a przede wszystkim animatorem działań na rzecz bezpieczeństwa w swoim rejonie służbowym, co wiąże się z podniesieniem rangi stanowiska dzielnicowego, w tym w kontekście rozwoju zawodowego.

Policja szeroko otwiera się na współpracę z ośrodkami akademickimi i podmiotami pozapolicyjnymi  a także mediami, stąd w szkoleniu mającym w znacznym zakresie charakter warsztatowy zagadnienia związane z rolą mediów w kreowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnej omówił rzecznik prasowy KWP z/s w Radomiu nadkom. Alicja Śledziona, zaś zastosowanie narzędzi public realations służących budowaniu profesjonalnego i korzystnego wizerunku dzielnicowego przedstawił Pan Maciej Karczyński.

Bez wątpienia wartością dodaną prowadzonych szkoleń jest możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń i poglądów, zarówno pomiędzy samymi dzielnicowymi, ale przede wszystkim policjantami Wydziału Prewencji KWP z/s w Radomiu, którzy moderowali szkolenia.

Biuro Prewencji KGP / kp

  • ostatnia edycja szkolenia realizowanego na terenie Mazowsza dedykowanego problematyce wdrażania nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych wynikającej 
z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.
  • ostatnia edycja szkolenia realizowanego na terenie Mazowsza dedykowanego problematyce wdrażania nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych wynikającej 
z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.
  • ostatnia edycja szkolenia realizowanego na terenie Mazowsza dedykowanego problematyce wdrażania nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych wynikającej 
z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.
  • ostatnia edycja szkolenia realizowanego na terenie Mazowsza dedykowanego problematyce wdrażania nowej formuły funkcjonowania dzielnicowych wynikającej 
z programu „Dzielnicowy bliżej nas”.
Powrót na górę strony