Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lekarz sądowy i 27 adwokatów oraz radców prawnych z zarzutami

Data publikacji 08.12.2016

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w związku z prowadzonym od czerwca 2016 roku, śledztwem przeciwko lekarzowi sądowemu z Łodzi podejrzanemu o popełnienie 119 czynów dotyczących wystawiania poświadczających nieprawdę zaświadczeń usprawiedliwiających nieobecność podczas czynności procesowych.

Podejrzana Beata J. - lekarz z tytułem naukowym doktora, biegły sądowy, a od 2012 roku pełniący, na mocy umowy z Prezesem Sądu Okręgowego w Łodzi - została zatrzymana 13 lipca br. w swoim mieszkaniu w Łodzi. Podejrzana przyznała się do stawianych zarzutów.

Z uwagi na charakter czynów, obawę matactwa, na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy  w postaci tymczasowego aresztowania. W toku śledztwa podejrzana Beata J. szczegółowo opisała przebieg wszystkich zdarzeń z jej udziałem.

Podejrzana wskazała okoliczności i osoby, którym wydała przedmiotowe zaświadczenie, naruszając w rażący sposób wymagania stawiane czynnościom weryfikującym ewentualny stan zdrowia, a wskazanym szczegółowo w ustawie o lekarzu sądowym.

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia br., przedstawiono zarzuty podżegania do wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów oraz posłużenia się nimi w toku czynności procesowych kolejnym 27 osobom – adwokatom i radcom prawnym.

Zastosowano wobec tych osób środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych.

KWP w Łodzi / ig

Powrót na górę strony