Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie

Data publikacji 09.12.2016

W dniach 7 - 9 grudnia 2016 r. nadinsp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Grzegorz Baczyński Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP, nadkom. Dariusz Zięba Dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP oraz podkom. Marek Dzierżęga z Biura Międzynarodowej Współpracy KGP, przeprowadzili inspekcję funkcjonowania XXVI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejskiej EULEX w zakresie praworządności w Kosowie.

Pierwszym punktem wizyty delegacji było spotkanie z Zastępcą Szefa Komponentu Wykonawczego Misji Eulex mł. insp. Cezarym Lubą. Podczas wizyty zaprezentowano umiejscowienie Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w strukturze misji oraz omówiono zadania realizowane przez polskich policjantów w ramach JSPP oraz misji eksperckich.

Następnie w „Camp Charlie” w Mitrowicy, po przywitaniu przez Dowódcę XXVI rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie podinsp. Marcina Kuras, delegacja spotkała się ze wszystkimi funkcjonariuszami pełniącymi służbę w ramach Kontyngentu Policyjnego Misji Unii Europejskiej Eulex w Zakresie Praworządności w Kosowie. Spotkanie z policjantami miało szczególny charakter – jego celem było złożenie życzeń bożonarodzeniowych oraz nagrodzenie wyróżniających się funkcjonariuszy Polskiego Kontyngentu Policyjnego. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach w swoim wystąpieniu przekazał życzenia bożonarodzeniowe od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka oraz sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego. Każdy z funkcjonariuszy Polskiego Kontyngentu Policyjnego otrzymał indywidualne życzenia od Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Jarosława Szymczyka. Nadinsp. Jan Lach podkreślił, jak ważna i odpowiedzialna jest służba na terenie Kosowa. Pan Komendant zwrócił również uwagę na fakt, że funkcjonariusze polskiej Policji, którzy reprezentują kraj w strukturach misji pokojowych i stabilizacyjnych, realizują swoje obowiązki z dala od najbliższych, co jest szczególnie trudne w okresie świątecznym. Podczas spotkania policjanci wysłuchali słów kapelana Wojska Polskiego i podzielili się opłatkiem.

Drugiego dnia wizyty delegacja KGP spotkała się z zastępcą szefa misji EULEX gen. Bernd Thran. Podczas wizyty podkreślano duże znaczenie obecności polskich policjantów w Kosowie. Zarówno praca JSPP jak i ekspertów policyjnych jest oceniana bardzo wysoko prze szefostwo misji. Zwrócono uwagę na zakres zadań realizowanych przez funkcjonariuszy JSPP w Kosowie, a w szczególności na tzw. „Polish FPU-SWAT”, czyli pluton realizujący zadania antyterrorystyczne. Delegacja odwiedziła również Polski Kontyngent Wojskowy, gdzie ppłk Mariusz Janikowski – Dowódca XXXV zmiany PKW opisał główne zadania realizowane przez polskich żołnierzy. W trakcie tej wizyty zaprezentowany został sprzęt jakim dysponuje PKW KFOR na terenie Kosowa.

Wizyta gości z KGP była również doskonałą okazją, aby zaprezentować pracę polskich policjantów. Delegacja z Komendy Głównej Policji wzięła udział w patrolu w południowej i północnej części Mitrowicy. Głównym celem rekonesansu było przedstawianie newralgicznych punktów w tej części Kosowa. Nie mogło  oczywiście zabraknąć wizyty na głównym moście na rzece Ibar, który łączy część północną i południową Mitrowicy, a w przeszłości wielokrotnie był przyczyną konfliktów. Równie ważnym punktem patrolu był Budynek Sądu, przy którym, po jednostronnym ogłoszeniu przez Kosowo niepodległości (2008), w Mitrowicy doszło do zamieszek, w wyniku których zginął ukraiński milicjant, a rannych zostało 63 policjantów (w tym 28 Polaków).

Obecnie głównym obszarem działania Jednostki Specjalnej Polskiej Policji jest północna część Kosowa, zamieszkała w większości przez ludność narodowości serbskiej. Do codziennych zadań funkcjonariuszy należy realizacja zadań z zakresu CRC (crowd and riot control) - kontrola zamieszek i demonstracji, zapewnienia bezpieczeństwa (eskorty, patrole, ewakuacja), wspomaganie innych komórek organizacyjnych misji oraz przeprowadzanie operacji wysokiego ryzyka (FPU-SWAT) – struktura stworzona po raz pierwszy w ramach XXVI rotacji JSPP w Kosowie.

BMWP KGP / ig

 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
 • Delegacja z Komendy Głównej Policji ze świąteczną wizytą u polskich policjantów w Kosowie
Powrót na górę strony