Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja

Data publikacji 11.12.2016

Już po raz kolejny rodziny z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach spotkały się na wigilijnym opłatku z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie. Inspektor Tomasz Klimek podziękował darczyńcom za wsparcie, które kierowane jest do rodzinnych poległych policjantów. Honorowy patronat objął nad spotkaniem Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Już po raz kolejny rodziny z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach spotkały się na wigilijnym opłatku z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie. Inspektor Tomasz Klimek podziękował darczyńcom za wsparcie, które kierowane jest do rodzinnych poległych policjantów. Honorowy patronat objął nad spotkaniem Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Właściciele lokalu "Między Deskami" włączyli się po raz kolejny w organizację wigilijnego opłatka rodzinom z Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Gospodarzem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Honorowy patronat nad spotkaniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. W zastępstwie Pana wojewody list skierowany do rodzin odczytał Jarosław Babalski. Nie zabrakło również Marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Arcybiskupa Seniora Archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej Edmunda Piszcza, przewodniczącej Fundacji Pani Ireny Zając, przedstawiciela Warmińsko-Mazurskich NSZZ Policjantów podinsp. Zbyszka Kowalskiego oraz licznie zgromadzonych darczyńców m.in. przedstawicieli sieci sklepów Lewiatan, Rast oraz firmy Staniszewscy Beton. Komendant Klimek przekazał rodzinom najserdeczniejsze życzenia i powiedział „pamiętamy o was i będziemy wam służyć pomocą”. Życzył także wesołych i rodzinnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych. Po przemówieniach nastąpiła oczekiwana chwila dla najmłodszych. Inspektor Tomasz Klimek wcielił się w rolę  Świętego Mikołaja i rozdał prezenty ufundowane przez darczyńców.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, a często jedynych żywicieli. Sytuacja finansowa niektórych rodzin jest bardzo zła. Najczęściej giną młodzi wiekiem i stażem pracy policjanci. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić osieroconej rodzinie utrzymanie.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacji przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną.

KWP w Olsztynie / ws

  • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja
  • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja
  • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja
  • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja
  • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja
  • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wcielił się w rolę Św. Mikołaja
Powrót na górę strony