Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie

Data publikacji 13.12.2016

12 grudnia br. odbyło się uroczyste otwarcie przywróconego Posterunku Policji w Koszęcinie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Przywrócony posterunek w Koszęcinie jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania mieszkańców i jest zarazem pierwszą jednostką w województwie śląskim z 10 planowanych, która wznowiła swoją działalność.

Koszęciński posterunek został zlikwidowany w 2012 roku. Podczas konsultacji społecznych, które odbywały się na początku roku w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń, samorządowcy i mieszkańcy zgłaszali policjantom, że brak jednostki policji w Koszęcinie wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, lublinieccy policjanci i samorządowcy z Koszęcina rozpoczęli prace mające na celu zapewnienie stałej obecności stróżów prawa w ich najbliższym otoczeniu. Zwieńczeniem podjętych działań, było dzisiejsze wydarzenie.

O godzinie 11.30 rozpoczęły się uroczystości związane z przywróceniem Posterunku Policji w Koszęcinie. W uroczystym apelu udział wzięli Poseł na Sejm RP Andrzej Gawron, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim zastępcą insp. Piotrem Kucią, Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł. insp. Rafał Kuter, lublinieccy policjanci, przedstawiciele samorządu, duchowieństwa, zaproszeni goście i mieszkańcy.

Po złożeniu meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Głównego Policji i po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Kapelan Policji poświęcił także nowy radiowóz, który od dziś jest już w dyspozycji koszęcińskich mundurowych. W dalszej części uroczystości, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji odczytał list Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, w którym Minister wyraził przekonanie, iż przywrócony posterunek pozytywnie wpłynie na stan poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

KWP w Katowicach / ig

 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
 • Przywrócony Posterunek Policji w Koszęcinie
Powrót na górę strony
Polska Policja