Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy Policją a Uniwersytetem Łódzkim

Data publikacji 14.12.2016

Dziś pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim reprezentowanym przez prof. dr hab. Agnieszką Liszewską - Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego a insp. Andrzejem Łapińskim - Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, zostało zawarte porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Prawa i Administracji a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Oba podmioty będą współpracować ze sobą na polu dydaktycznym i naukowym dotyczącym szeroko rozumianej poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym w szczególności w zakresie poprawy skuteczności wykrywania i zwalczania przestępstw kryminalnych oraz ścigania ich sprawców.

Porozumienie stanowi również jeden z filarów, gwarantujących inicjowanie i  prowadzenie działań zmierzających do stworzenia w Łodzi nowoczesnego centrum analityczno-kryminalistycznego. Centrum umożliwi dokonywanie, w pierwszej kolejności, diagnozy problemów wpływających na zwiększenie przestępczości kryminalnej, co umożliwi podejmowanie długofalowych rozwiązań oraz bieżący monitoring efektywności zastosowanych rozwiązań celem zmniejszenia rozmiarów przestępczości kryminalneji zwiększenia poczucia bezpieczeństwa obywateli.

KWP w Łodzi / ig

  • Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy Policją a Uniwersytetem Łódzkim
  • Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy Policją a Uniwersytetem Łódzkim
  • Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy Policją a Uniwersytetem Łódzkim
Powrót na górę strony