Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie nowo utworzonego komisariatu Policji

Data publikacji 21.12.2016

19 grudnia 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo utworzonego w podwrocławskiej gminie Siechnice komisariatu Policji. Wcześniej od 2010 r. w Siechnicach funkcjonował posterunek. Obecnie po reorganizacji, utworzono tam całodobowy komisariat podległy bezpośrednio Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. W uroczystości oprócz kadry kierowniczej komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej Policji we Wrocławiu, a także funkcjonariuszy z komisariatu, udział wzięli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak oraz przedstawiciele lokalnych samorządów i służb współpracujących z Policją.

Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 9.30 złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu insp. Arkadiuszowi Golanowskiemu przez Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Arkadiusza Małeckiego.

Następnie wszystkich zaproszonych gości przywitał Komendant Miejski Policji we Wrocławiu  mł. insp. Dariusz Kokornaczyk. W swoim wystąpieniu Komendant podkreślił, że priorytetem wrocławskiej policji jest podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Zwrócił również uwagę na bardzo dobrą współpracę z przedstawicielami lokalnych samorządów i jej rolę w tworzeniu jak najlepszych warunków bezpiecznego życia mieszkańcom gmin Siechnice i Czernica. 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szybki rozwój gminy w ostatnim czasie, a także jej atrakcyjność, jeśli chodzi o położenie w aspekcie oferowania mieszkańcom spokoju z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Nadmienił także, że służbę na rzecz ich bezpieczeństwa w nowopowstałym komisariacie pełnić będą policjanci z Zespołu ds. Kryminalnych oraz Ogniwo ds. Prewencji, w skład którego wejdzie Zespól ds. Wykroczeń i Zespół Patrolowo Interwencyjny. Komendant dodał, że głównym celem przekształcenia posterunku w większą jednostkę była sprawniejsza obsługa podległego terenu.     

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło poświęcenie komisariatu przez Kapelana dolnośląskiej Policji i symboliczne przecięcie wstęgi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendanta Miejskiego Policji, Wojewodę Dolnośląskiego, Z-cę Burmistrza Siechnic, Wójta Gminy Czernica i Komendanta Komisariatu Policji w Siechnicach.

Wszyscy zaproszeni goście mieli też okazję obejrzeć nowoczesne pomieszczenia komisariatu, który w swojej obecnej formie organizacyjnej daje możliwość stałej obecności funkcjonariuszy i służby na rzecz mieszkańców.

Siedziba komisariatu znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Siechnice. Posiada jednak odrębne wejście. Na parterze budynku komisariat dysponuje łącznie 12 pomieszczeniami, z których większość, to pomieszczenia służbowe, wykorzystywane przez policjantów. Oprócz nich są też pomieszczenia techniczne i socjalne.

Wcześniej od 2010 roku w Siechnicach funkcjonował posterunek. Obecnie przy ścisłej współpracy z przedstawicielami lokalnych samorządów, wychodząc m.in. naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, po reorganizacji utworzono tam całodobowy komisariat. Jednostka podlega teraz bezpośrednio Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, a swoim zasięgiem działania obejmuje gminy Siechnice i Czernicę. W skład komisariatu wszedł także Posterunek Policji w Kamieńcu Wrocławskim, gdzie służbę pełnić będzie taka sama ilość funkcjonariuszy jak dotychczas. W porozumieniu z Wójtem Gminy Czernica w ramach działalności posterunku planowane jest także uruchomienie punktu przyjęcia interesantów.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Film Uroczyste otwarcie nowo utworzonego komisariatu Policji

Pobierz plik Uroczyste otwarcie nowo utworzonego komisariatu Policji (format mp4 - rozmiar 29.05 MB)

Powrót na górę strony