Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aby bezdomnym nie stała się krzywda

Data publikacji 22.12.2016

Właśnie rozpoczyna się kalendarzowa zima. Większość osób myślami jest już przy świątecznym stole, ale niestety nie wszyscy mogą się przy nim znaleźć. Lubuscy policjanci codziennie sprawdzają opuszczone miejsca, pustostany i pomieszczenia gospodarcze pod kątem bezpieczeństwa osób bezdomnych. Nie pozwólmy wspólnie, aby stała im się krzywda!

Działania prewencyjne lubuskich policjantów pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa osobom bezdomnym, samotnym czy bezradnym podejmowane są każdego roku. Z uwagi na ryzyko wychłodzenia czy zamarznięcia to właśnie zima jest porą roku, podczas której osoby te narażone są na szczególne niebezpieczeństwo. A jest ich sporo. W lubuskim liczba ta oscyluje w granicach 1000. W ostatnich dwóch latach bezdomnych przybyło o 25 %. Rocznie w kraju kilkudziesięciu bezdomnych ginie z wychłodzenia. W lubuskiem takich zdarzeń jest niewiele. W tym roku z powodu wychłodzenia życie straciła jedna osoba. W minionym cztery. Policja współpracuje z wieloma podmiotami, aby takich nieszczęść skutecznie unikać. Samorządy, Straże Miejskie i Gminne, Straż Ochrony Kolei, Ośrodki Pomocy Społecznej, instytucje pomocowe to tylko niektórzy partnerzy Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa osobom pozbawionym lokali mieszkalnych.

Rola Policji w tej materii jest bardzo duża. Odpowiednie rozpoznanie i zidentyfikowanie osób narażonych na wychłodzenie, monitorowanie tych zagrożeń, tworzenie map grupowania się i przebywania osób bezdomnych, prewencyjne kontrole dworców, klatek schodowych, kanałów ciepłowniczych, opuszczonych budynków czy ogródków działkowych, wspólne patrole czy wreszcie przedsięwzięcia informacyjne to zadania, które codziennie realizują lubuscy policjanci.

Warto jednak pamiętać, że to zadania, które nie są przypisane i zadedykowane jedynie służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa. Tutaj każdy może pomóc, każdy może przyczynić się do uratowania komuś życia. Sygnał na telefon alarmowy w przypadku napotkania takiej osoby, będzie niezwykle cenny. To społeczny obowiązek każdego. Szczególnie, że w okresie świąt wielu z nas skupionych jest na swoich bliskich. Warto także pamiętać o tych, którzy w życiu mieli nieco mniej szczęścia. Wspomóżmy Policję oraz wszystkie podmioty zaangażowane w pomoc bezdomnym, aby pomoc ta była efektywna i niesiona na czas.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / ms)

Film Aby bezdomnym nie stała się krzywda

Pobierz plik Aby bezdomnym nie stała się krzywda (format mp4 - rozmiar 16.85 MB)

Powrót na górę strony