Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Niebezpieczne wygłupy z petardami

Data publikacji 29.12.2016

Policjanci zatrzymali dwie osoby, które wrzuciły petardy hukowe do kosza na śmieci w zgierskim parku. Na szczęście nikt nie został ranny. Policjanci apelują: zabawa fajerwerkami może być niebezpieczna !

Wczoraj (28 grudnia br.) około godziny 19 zgierscy strażnicy miejscy obserwując monitoring zauważyli, że na skwerze przy ul. Długiej w Zgierzu dwie osoby najprawdopodobniej wrzucają do kosza na śmieci petardy. Gdy pojechali na miejsce nikogo już tam nie było, jednak swoje przypuszczenia potwierdzili znajdując zniszczony żeliwny pojemnik na śmieci.

Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania wandali. Służby sprawdzały pobliskie ulice. Na jednej z nich patrol zobaczył grupę młodych osób. Wśród nich funkcjonariusze rozpoznali młodego chłopaka i dziewczynę, których zarejestrował monitoring. Policjanci natychmiast zatrzymali 15-latka oraz jego 18-letnią koleżankę. Oboje przyznali, że kilka razy wrzucili do pojemnika petardy hukowe. Jak powiedzieli w rozmowie z policjantami zrobili to dla zabawy. Mundurowi niezwłocznie odgrodzili miejsce eksplozji pojemnika. Śledczy obecnie ustalają jaka jest wartość uszkodzonego kosza, od czego będą zależały dalsze losy chuliganów. Tym razem nikomu nie stała się krzywda, jednak podobne zachowania to skrajna nieodpowiedzialność. Niekontrolowany wybuch środków pirotechnicznych może spowodować poważne obrażenia. POLICJANCI APELUJĄ: Petardy to nie zabawki. Przy nieodpowiednim ich używaniu łatwo może dojść do tragedii.  Pamiętajmy, że fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją.

Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Pamiętajmy:

  • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego. Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;
  • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych; Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków;  Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:  Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń; Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;
  • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi; Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania; Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!); Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania; Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy;
  • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych; Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
  • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;
  • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów; Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.  Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku! ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH UDANY I BEZPIECZNY.

KWP w Łodzi / ig

Powrót na górę strony