Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie KGP z przedstawicielami NSZZ Policjantów w sprawie propozycji zasad wdrożenia podwyżek uposażenia policjantów

Data publikacji 10.01.2017

9 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Komendanta Głównego Policji z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Spotkanie poświęcone było propozycjom zasad wdrożenia podwyżek uposażenia policjantów

Zasady wdrożenia podwyżek uposażenia policjantów wynikają z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, w której to przewidziano m.in. przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy poprzez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy”.

Strona związkowa zdecydowanie opowiedziała się za jednakowym dla wszystkich policjantów podwyższeniem dodatku za stopień. Ponadto argumentowano, że w świadomości policjantów funkcjonuje przekonanie o przeznaczeniu na podwyżkę uposażeń jednakowej, całej kwoty 253 zł, dla każdego policjanta.

Powołując się na wypowiedzi Kierownictwa resortu wskazano, że kwotę podwyżki należy rozpatrywać łącznie, sumując środki przewidziane we wszystkich latach obejmujących „Program modernizacji”. Należy więc rozważyć uwzględnienie motywacyjnego charakteru podwyżki w drugiej transzy przewidzianej do realizacji w roku 2019.

Komendant Główny Policji podzielił pogląd, że właściwym kierunkiem jest zrealizowanie podwyżki w równej wysokości dla wszystkich policjantów. Jednakże rozważenia wymaga określenie, w których składnikach uposażenia podwyżka będzie realizowana.

Powrót na górę strony