Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Razem Bezpieczniej" – nabór wniosków

Data publikacji 19.01.2017

Trwa nabór wniosków w ramach programu MSWiA "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. O szczegółach programu na 2017 rok mówił dziś wojewoda Mikołaj Bogdanowicz. W konferencji prasowej zorganizowanej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli także udział: zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jakub Wawrzyniak oraz koordynator wojewódzki programu "Razem Bezpieczniej" Piotr Kozłowski.

O idei programu w trakcie konferencji prasowej mówił wojewoda kujawsko-pomorski - Program "Razem bezpieczniej", kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. w budżecie państwa na rok 2017 na jego realizację została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 5 mln złotych. Tegoroczna edycja programu ma trzy główne cele: bezpieczeństwo w miejscach publicznych, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa. Dobrym przykładem zeszłorocznej edycji jest projekt realizowany w powiecie tucholskim dot. cyberprzestępczości i numeru 112. Zachęcamy do składania wniosków zarówno samorządy jak i te instytucje z województwa, dla których ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, propagowanie dobrych postaw oraz eliminowanie negatywnych zjawisk – mówił Mikołaj Bogdanowicz.

Szczegóły naboru wniosków (projektów) w ramach Programu 2017

W budżecie państwa na rok 2017 na realizację "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017" została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 5 mln złotych.

Rezerwa budżetu państwa, zabezpieczona na realizację Programu zostanie rozdysponowana zgodnie z założeniami Programu na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w poszczególnych województwach (zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym w ramach projektów lokalnych, co do zasady realizowanych w trzech celach szczegółowych Programu, tj. bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży, edukacja dla bezpieczeństwa).

Minister Mariusz Błaszczak 5 stycznia br. zaakceptował następujące rozwiązanie:

I. Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania - 2,5 mln zł

Propozycja - maks. 6 projektów z każdego województwa w tym:

 • 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 - łączna kwota dofinansowania – 400 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 tys. zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 1a - Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” - współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – łączna kwota dofinansowania 400 tys. zł / maks. kwota na 1 projekt 50 tys. zł,
 • 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 tys. zł

oraz projekty na cel obligatoryjny 1b - Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym

(na przejściach dla pieszych/ w okolicach przejść dla pieszych) – łączna kwota dofinansowania 1,6 mln zł/ maks. kwota na województwo 100 tys. zł.

II. Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania - 1,5 mln zł

Propozycja – maks. 5 projektów z każdego województwa w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 - łączna kwota dofinansowania – 900 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 tys. zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży- 300 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 tys. zł,
 • 1 projekt na cel priorytetowy 2b - zapobieganie i walka z "dopalaczami" – 200 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 tys. zł,
 • 1 mikroprojekt- 100 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 tys zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa - 1 mln zł

Propozycja – maks. 4 projekty z każdego województwa w tym:

 • 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 - łączna kwota dofinansowania – 700 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 tys. zł,
 • 1 na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów – 200 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 100 tys. zł,
 • 1 mikroprojekt- 100 tys. zł/ maks. kwota na 1 projekt 25 tys. zł.

Dodatkowe informacje:

W ramach celu szczegółowego nr 1b – projekty z zakresu modernizacji przejść dla pieszych/w okolicach przejść dla pieszych – kwota 1,6 mln zł.

Każde województwo obligatoryjnie przekazuje projekt/y na łączną kwotę maks. 100 tys. zł na jedno województwo,

 • 25 tys. zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu mikro (mikroprojekt - projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 tys. odbiorców),
 • 50 tys. zł – maks. dofinansowanie dla 1 projektu dot. dzielnicowego,
 • 100 tys. zł – maks. dofinansowanie dla projektów dotyczących pozostałych celów.

Więcej o programie na: razembezpieczniej.mswia.gov.pl

KWP w Bydgoszczy / ig

 • "Razem Bezpieczniej" – konferencja
 • "Razem Bezpieczniej" – konferencja
 • "Razem Bezpieczniej" – konferencja
Powrót na górę strony