Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie – policyjne patrole narciarskie na stokach

Data publikacji 24.01.2017

Trwają ferie zimowe w Polsce, w związku z tym na stokach w kotlinie jeleniogórskiej pojawiły się policyjne patrole narciarskie. Wśród policjantów jeżdżących na nartach są również funkcjonariusze posiadający uprawnienia instruktora. Podczas różnego rodzaju imprez na stokach bezpłatnie udzielają najmłodszym lekcji jazdy na nartach. Policyjne patrole narciarskie czuwają nad bezpieczeństwem wielbicieli zimowego szaleństwa na stokach już od kilku lat.

W policyjnych patrolach narciarskich w tym sezonie uczestniczy 20 funkcjonariuszy, których będzie można zobaczyć na stokach w Karpaczu, w  Szklarskiej Porębie i na „Łysej Górze” w Dziwiszowie.

Policyjne patrole narciarskie wykonują przede wszystkim zadania prewencyjne, w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zwracają baczną uwagę na sprzęt, który bardzo często narciarze pozostawiają bez opieki, legitymują osoby podejrzanie się zachowujące, zwracają uwagę na kulturę i takt na stoku oraz w kolejkach do wyciągu, a także pilnują, aby narciarze nie zjeżdżali z wyznaczonych tras i nartostrad. W przypadku turystów, którzy popełniają wykroczenia policjanci w zależności od sytuacji stosują pouczenia lub będą nakładać grzywnę w drodze mandatów karnych.

Z dniem 31 stycznia 2010 roku wszedł w życie nowy przepis, który nakłada na dzieci i młodzież do lat 15 obowiązek jazdy na stokach narciarskich w kaskach. W przypadku lekceważenia tego obowiązku funkcjonariusze będą karać grzywną rodziców lub opiekunów.

Funkcjonariusze czynią starania, aby na stokach obok regulaminów obiektów narciarskich znajdował się również dekalog narciarski opracowany przez FIS, który jest swoistym kodeksem drogowym na stokach. Policjanci nie tylko czuwają nad bezpieczeństwem narciarzy, ale również pomagają ratownikom GOPR w udzielaniu pierwszej pomocy.

Policyjne patrole narciarskie w kotlinie jeleniogórskiej działają już od kilku lat. Podsumowując ich działanie można jednoznacznie stwierdzić, że są skuteczne, bowiem od czasu ich wprowadzenia znacznie zmalała liczba kradzieży sprzętu narciarskiego oraz włamań do samochodów w okolicach stoków narciarskich.

KWP we Wrocławiu / ig

  • Bezpieczne ferie – policyjne patrole narciarskie na stokach
  • Bezpieczne ferie – policyjne patrole narciarskie na stokach
  • Bezpieczne ferie – policyjne patrole narciarskie na stokach
Powrót na górę strony