Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta ambasadora Republiki Włoskiej w Polsce w Komendzie Głównej Policji

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk przyjął w Komendzie Głównej Policji JE Alessandro De Pedys, Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Włoskiej w Rzeczypospolitej Polskiej. Ambasadorowi Włoch towarzyszyła pani Silvana Giusti - oficer łącznikowy włoskiej Policji Państwowej.

Spotkanie poświęcone było współpracy polsko - włoskiej. Strony, doceniając dotychczasową kooperację służb policyjnych obu krajów, podkreśliły istotę zacieśniania współpracy policyjnej w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej, ekonomicznej i o charakterze terrorystycznym, a także współdziałania w aspekcie szkoleniowym.

Ponadto Komendant Główny Policji na ręce pana ambasadora złożył wyrazy najszczerszego współczucia rodzinom ofiar lawiny, która 18 stycznia br. zeszła na hotel w Rigopiano w Abruzji jednocześnie wyrażając solidarność ze służbami ratowniczymi.

Źródło: BMWP KGP

  • ambasador Republiki Włoskiej w Polsce w Komendzie Głównej Policji z Komendantem Głównym Policji
  • ambasador Republiki Włoskiej w Polsce w Komendzie Głównej Policji z Komendantem Głównym Policji
  • ambasador Republiki Włoskiej w Polsce w Komendzie Głównej Policji z Komendantem Głównym Policji
  • ambasador Republiki Włoskiej w Polsce w Komendzie Głównej Policji z Komendantem Głównym Policji
Powrót na górę strony