Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Łomżyńscy funkcjonariusze podsumowali rok pracy

Data publikacji 25.01.2017

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Łomży, 24 stycznia br. na wspólnym spotkaniu z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, podsumowali stan bezpieczeństwa na terenie powiatu łomżyńskiego oraz efekty swojej pracy w minionym roku. Określono również priorytety działań policjantów na bieżący rok.

W konferencji pn. "Czad i ogień" zorganizowanej przez Komendę Miejską PSP w Łomży oraz wspólnej naradzie rocznej obu służb, uczestniczyli Sekretarz Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.. W spotkaniu udział wzięli także między innymi szefowie podlaskich służb mundurowych, komendanci powiatów sąsiadujących i kadra kierownicza Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Ponadto obecni byli przedstawiciele: władz samorządowych, duchowieństwa, członkowie Grupy Ratowniczej Nadzieja z Łomży oraz przedstawiciele mediów. 

Podczas swojego wystąpienia Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wielokrotnie podkreślał, że Policja, aby działać skutecznie musi być blisko ludzi, blisko ich problemów. Dobrze rozpoznawać te problemy, aby im skutecznie przeciwdziałać. Podkreślał także, że dużą rolę w tym procesie mają odgrywać dzielnicowi – policjanci „pierwszego kontaktu”. Zaznaczył, że sprawnemu funkcjonowaniu Policji mają służyć wprowadzone w 2016 roku innowacyjne projekty takie jak: aplikacja „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, program „Dzielnicowy bliżej nas” czy aplikacja „Moja Komenda”. Pan minister zauważył również, że społeczeństwo dobrze ocenia pracę Policji i podziękował funkcjonariuszom za sumienną służbę.

Młody mieszkaniec Łomży - 12 letni Krystian otrzymał z rąk Wiceministra SWiA Jarosława Zielińskiego nagrodę i medal w akcji MSWiA - "Młody Bohater" za uratowanie swojej rodziny, a także innych mieszkańców budynku wielorodzinnego, w którym wybuchł pożar. Chłopiec w środku nocy, gdy poczuł gryzący dym, obudził i zaalarmował rodziców oraz pozostałych lokatorów kamienicy. Wezwana straż pożarna szybko ugasiła pożar, jednak nie udało się uratować trójki osób przebywających w pomieszczeniach, gdzie doszło do pożaru. Akcja "Młody Bohater" nagradza bohaterskie zachowania młodych ludzi. Promuje godne naśladowania postawy wśród dzieci i młodzieży.

Obecna na spotkaniu Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak przedstawiła w ujęciu ogólnym najważniejsze wydarzenia z 2016 roku, w zabezpieczeniach których uczestniczyli policjanci.  Podziękowała za rok wytężonej pracy zarówno funkcjonariuszom Policji jak i innym służbom.

W trakcie uroczystości nadkom. Sebastian Wojciekian otrzymał z rąk Wiceministra MSWiA rozkaz o powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. Pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łomży ma 41 lat. Służbę w resorcie rozpoczął w 1997 roku.  Jest Absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Był między innymi Kierownikiem Referatu Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie, a ostatnio Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie. W łomżyńskiej jednostce nadkomisarz Sebastian Wojciekian będzie nadzorował pracę służb kryminalnych.

Podczas części poświęconej podsumowaniu pracy łomżyńskich policjantów, Komendant Miejski Policji w Łomży komisarz Marek Sienkiewicz przestawił i omówił wyniki pracy funkcjonariuszy i wskazał kierunki w jakich zadania realizowane będą w roku 2017.

W roku 2016 łomżyńscy policjanci wszczęli 1696 postępowań przygotowawczych. Było to o 239 mniej niż w roku 2015. Wówczas było ich 1935.  Odnotowano tez wzrost wskaźnika wykrywalności do poziomu 75,7%. (64,1% w roku 2015).

W kategorii przestępczości kryminalnej również odnotowano spadek wszczętych postępowań przygotowawczych. W 2016 roku odnotowano ich 1135, podczas gdy rok wcześniej było to 1291. Wzrosła także wykrywalność tego rodzaju przestępstw z 53,3% w 2015 roku do 69,6% w roku 2016.

W ubiegłym roku spadła również liczba przestępstw kryminalnych w kategorii 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa  (tj. kradzież mienia, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzież samochodu, rozbój i wymuszenia rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie). Wszczęto łącznie 593 postępowania przygotowawcze (w 2015 r. – 694).

W roku 2016 odnotowano 76 wypadków drogowych. Było to o 7 więcej niż w 2015 r. (wtedy - 69).  Wzrosła liczba osób zabitych w wypadkach drogowych. W ubiegłym roku na terenie powiatu łomżyńskiego zginęło 16 osób ( 8 – w 2015 r.), a rannych zostało 79 osoby (82 – w 2015 r.). Spadła natomiast liczba stwierdzonych przestępstw drogowych z 234 w 2015 r. do 230 w 2016 r.

Mieszkańcy czują się bezpiecznie

Badania opinii społecznej CBOS pokazują, że 72 % respondentów dobrze ocenia pracę Policji. 95% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania, a 67,6% dobrze ocenia pracę policjantów w swoim lokalnym środowisku. Analiza danych oraz oceny ze strony społecznej wskazują na pozytywne efekty zaangażowania formacji w realizowanie zadań związanych z codzienną służbą i pracą zarówno funkcjonariuszy  jak i pracowników Policji, którzy w dalszym ciągu konsekwentnie i z determinacją będą podejmowali działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

KMP w Łomży / kp

 

 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
 • odprawa roczna łomżyńskich policjantów z udziałem ministra Jarosława Zielińskiego
Powrót na górę strony