Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowiedzą za nielegalny montaż instalacji gazowych

Data publikacji 02.02.2017

Jarosławscy policjanci zebrali dowody potwierdzające nielegalny proceder instalowania gazu w samochodach osobowych. Dwóch mieszkańców Jarosławia montowało instalację po zaniżonych cenach, następnie dokumentację przedkładali w wydziałach komunikacji, by wyłudzić poświadczenie nieprawdy o legalnej instalacji gazowej. Łącznie dziewięciu sprawców usłyszało 26 zarzutów popełnienia przestępstw.

Policjanci wydziału kryminalnego przesłali do prokuratury akta postępowania dotyczące nielegalnego montażu instalacji gazowej w samochodach. Od kilku miesięcy jarosławscy policjanci zbierali informacje i gromadzili dowody popełnienia tych przestępstw.

Z zebranych informacji wynika, że od 2014 do września 2016 roku dwóch mężczyzn zamontowało instalacje gazowe w 12 samochodach osobowych. Mężczyźni pomimo tego, że nie posiadali stosownych uprawnień, podejmowali się instalacji tych urządzeń, następnie fałszowali dokumentację legalizacji instalacji gazowej. 29 i 30-latek przerabiali przy pomocy programów komputerowych faktury i świadectwa. Wśród ich klientów byli znajomi i osoby polecone. W tej sprawie policjanci ustalili, że łącznie 11 osób skorzystało z ich usług. Właściciele tych pojazdów nie mogą już używać tych instalacji w swoich pojazdach.

Zarzuty popełnienia przestępstwa usłyszało także 7 mężczyzn, mieszkańców powiatu jarosławskiego, którzy przedłożyli w wydziale komunikacji dokumenty potwierdzające zamontowanie gazu, wyłudzając w ten sposób poświadczenie nieprawdy od urzędników. Osoby te były świadome naganności swojego zachowania, gdyż za wykonaną instalację ponosili dużo mniejsze koszty od rzeczywistej wartości tej usługi.

Jarosławscy policjanci współpracowali w tej sprawie z wydziałami komunikacji Starostw Powiatowych w Jarosławiu i Rzeszowie. Dzięki tej współpracy właściwe urzędy wydały decyzje o cofnięciu legalizacji gazowej w 12 pojazdach. Zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie dziewięciu sprawcom łącznie 26 zarzutów popełnienia przestępstwa. Wobec dwóch mężczyzn, którzy dokonywali montażu zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Do czasu zakończenia postępowania nie mogą oni opuszczać kraju.

W tej sprawie policjanci zastosowali tymczasowe zajęcie mienia w wysokości 5400 zł. Za przestępstwa, których się dopuścili tj. podrabianie dokumentów, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i używanie dokumentów poświadczających nieprawdę, kodeks karny przewiduje karę grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.   

(KWP w Rzeszowie / mw)

Powrót na górę strony