Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna CLKP z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka

Data publikacji 02.02.2017

Dziś w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyła się narada roczna kierownictwa CLKP z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka.

W spotkaniu uczestniczyli p.o. Dyrektor CLKP insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Małgorzata Kwietniewska, p.o. Zastępca Dyrektora CLKP kom. dr n. med. Renata Zbieć-Piekarska, Główna Księgowa, naczelnicy i kierownicy komórek organizacyjnych CLKP oraz Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Jakości, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki i przedstawiciele związków zawodowych. Podczas narady podsumowano ubiegłoroczną działalność CLKP. Przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu zarządzania jakością, funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej i szkolenia techników kryminalistyki.

Omówiono również statystyki wykonywanych przez biegłych CLKP opinii kryminalistycznych, funkcjonowanie i stan baz danych prowadzonych w CLKP, a także działalność badawczo-rozwojową Instytutu.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk złożył podziękowania Kierownictwu oraz wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom CLKP za służbę i pracę w 2016 roku. Podkreślił również potencjał badawczy Instytutu oraz istotną rolę, jaką pełni on w pionie kryminalnym Policji.

CLKP / ig

  • Narada roczna CLKP z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka
  • Narada roczna CLKP z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka
  • Narada roczna CLKP z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka
Powrót na górę strony