Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo Polaków w rejonie Moena we Włoszech

Data publikacji 06.02.2017

Już od 6 lutego br., przez okres dwóch tygodni, czterech polskich policjantów rozpocznie służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej. Na mocy Porozumienia wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli, polscy policjanci będą asystować i pomagać włoskim kolegom podczas wspólnych patroli policyjnych na stokach narciarskich. Służbę tę będą pełnić na obszarze Trydentu-Górnej Adygi w rejonie miejscowości Moena, gdzie każdego roku spędzają ferie zimowe tysiące polskich turystów.

Przedsięwzięcie przygotowało Biuro Prewencji - merytorycznie odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa na stokach i zorganizowanych terenach narciarskich - we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

Możliwość swobodnego przemieszczania po terenie Unii Europejskiej niesie za sobą nie tylko wiele dobrodziejstw, ale rodzi również szereg zagrożeń. Uwarunkowania te zrodziły potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Policji jako instytucji nowoczesnej, szybko reagującej na zmiany zachodzące w otoczeniu, potencjalne zagrożenia, ale też przede wszystkim wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom Polaków.

Stąd też jednym z priorytetów polskiej Policji jest rozwijanie współpracy międzynarodowej. Komenda Główna Policji bierze udział w realizacji nowych przedsięwzięć, a także udziela pomocy w zakresie swoich kompetencji innym państwom.

Polscy policjanci podążają wraz ze swoimi rodakami nie tylko w wakacyjnym sezonie turystycznym, ale również zimą, w rejony gdzie wypoczywają największe grupy Polaków.

W tym roku do pełnienia służby na terenie Włoch, oddelegowanych z naszego kraju zostało 4 policjantów  reprezentujących garnizony: dolnośląski, śląski, małopolski i łódzki. Delegowani policjanci posiadają bardzo dobre umiejętności jazdy na nartach i legitymują się uprawnieniami instruktora narciarstwa PZN.

W trakcie wykonywania obowiązków służbowych polscy policjanci będą występować w swoim umundurowaniu służbowym i nie będą wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego i w broń. Policjanci podczas wspólnych patroli będą przede wszystkim:

  • ułatwiać komunikację z policją włoską oraz opiniować i prowadzić doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania w określonych sytuacjach;
  • podnosić poziom bezpieczeństwa i umacniać świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi we Włoszech;
  • podtrzymywać status obywateli polskich we Włoszech jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Włoch i innych państw;
  • pomagać, w razie potrzeby, w szybkim kontakcie z polskimi placówkami dyplomatycznymi we Włoszech.

Ogromną wartością dodaną jest również możliwość wymiany doświadczeń, a te bez wątpienia dużo większe mają Włosi.

Miejmy nadzieję, że polscy policjanci nie będą mieć zbyt wielu okazji podejmowania interwencji, albowiem polscy turyści nie tylko na terenie Włoch mają opinię bardzo uprzejmych, zdyscyplinowanych i przestrzegających zarówno miejscowych norm prawnych jak i kulturowo-obyczajowych. Stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Jak Państwo widzą na załączonych zdjęciach aura wydaje się sprzyjać uprawianiu sportów zimowych nie tylko w Polsce ale również we Włoszech.

(Biuro Prewencji KGP / mw)

Czytaj również:

  • polscy policjanci rozpoczynają służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej
  • polscy policjanci rozpoczynają służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej
  • polscy policjanci rozpoczynają służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej
  • polscy policjanci rozpoczynają służbę patrolową na terenie Republiki Włoskiej
Powrót na górę strony