Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy miasteczka ruchu drogowego w Opocznie

Data publikacji 16.02.2017

Urząd Miejski w Opocznie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i biorąc pod uwagę sugestie opoczyńskich policjantów, podjął działania zmierzające do wybudowania na terenie Opoczna tak potrzebnego dla edukacji z zakresu bezpieczeństwa miasteczka ruchu drogowego.

W tej sprawie Burmistrz Rafał Kądziela oraz Komendant Powiatowy Policji w Opocznie mł. insp. Konrad Kobierski w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Dariusza Walichnowskiego podpisali stosowne porozumienie.

Współpraca jaką opoczyński magistrat podejmuje z policją w zakresie promowania bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy jednoznacznie pokazuje, że tylko wspólne działania są gwarancją sukcesu i przynosi wymierne efekty. Należy przypomnieć, że Gmina Opoczno ufundowała kilkaset elementów odblaskowych, które opoczyńscy policjanci wykorzystywali podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą. Poza tym samorządowcy z wielką życzliwością podchodzą do wszelkich imprez edukacyjno profilaktycznych, jakie realizują opoczyńscy policjanci. Przedstawiciele magistratu włączają się w ich współorganizowanie.

Potrzeba wybudowania miasteczka ruchu drogowego na terenie Opoczna od kilku lat była przedmiotem rozmów, bowiem zainteresowanie dzieci zdobyciem pierwszego dokumentu uprawniającego ich do bezpiecznego i zgodnego z prawem poruszania się po drogach, czyli karty rowerowej jest bardzo duże. Każdego roku do opoczyńskiej policji zgłasza się kilkuset uczniów, którzy pragną zdobyć swoje pierwsze uprawnienia do zgodnego z przepisami poruszania się jednośladami.

Brak stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego generuje dość duże trudności w profesjonalnym przeprowadzeniu egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Dzieci nie mają wyznaczonego miejsca, gdzie mogłyby pod okiem swoich opiekunów ćwiczyć naukę jazdy rowerem oraz wypracować zasady bezpiecznego poruszania się. Poza tym  samo przeprowadzenie egzaminu jest dość skomplikowanym procesem. Policjanci nie posiadają na wyposażeniu mobilnych elementów miasteczka ruchu drogowego, więc aby sprostać oczekiwaniom najmłodszych od wielu lat wypożyczamy je na czas egzaminów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to o tyle kłopotliwe, że egzaminy przeprowadzane są w różnych miejscowościach na terenie gminy. Policjanci docierali z mobilnym miasteczkiem i przeprowadzali egzamin w warunkach, jakie udostępniały placówki oświatowe ( place szkolne, boiska itp.) Staramy się tak organizować egzaminy, by w jednym miejscu zebrała się jak największą liczba chętnych. Poza tym mobilne miasteczko ruchu drogowego nie do końca weryfikuje  kryteria jakie powinien spełnić  kandydat na kartę rowerową.

Dlatego tak ważnym elementem edukacji dla bezpieczeństwa jest stworzenie profesjonalnego miasteczka ruchu drogowego, z atrapami ulic, skrzyżowań, co pozwoli lepiej zweryfikować umiejętności praktyczne dziecka.

Pamiętajmy, że w myśl przepisów, o kartę rowerową mogą ubiegać się już dzieci w wieku lat 10. Dlatego tym bardziej należy zwrócić szczególną uwagę na umiejętności praktyczne, jakie tak małe dziecko zdobywa. Możliwe jest to tylko w warunkach stacjonarnego miasteczka ruchu drogowego. Wówczas policjant ma pełny obraz przede wszystkim wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego i umiejętności młodego rowerzysty. 

KPP w Opocznie / kp

 

 

  • Podpisanie porozumienia w sprawie budowy miasteczka ruchu drogowego w Opocznie
  • Podpisanie porozumienia w sprawie budowy miasteczka ruchu drogowego w Opocznie
  • Podpisanie porozumienia w sprawie budowy miasteczka ruchu drogowego w Opocznie
Powrót na górę strony