Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa kadry kierowniczej komórek ruchu drogowego garnizonu kujawsko-pomorskiego

Data publikacji 24.02.2017

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się wczoraj (23.02.17) odprawa naczelników/ kierowników komórek ruchu drogowego jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego, w której uczestniczył także Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski. Głównym tematem narady był stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa.

Wczoraj (23.02.17) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się odprawa naczelników/kierowników komórek ruchu drogowego jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego. Odprawę prowadził p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy podinsp. Maciej Zdunowski. W naradzie uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski, który w swoim wystąpieniu podsumował stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, omówił  wyniki pracy poszczególnych jednostek Policji w garnizonie oraz efekty uzyskane w służbie przez policjantów pełniących służbę na drodze.

Wskazane zostały również główne kierunki działań mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Podczas odprawy p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy podinsp. Maciej Zdunowski omówił aktualny stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa i efektywność policjantów pełniących na nich  służbę, począwszy od 1 stycznia do 19 lutego.

Podczas odprawy przedstawiono także priorytety w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach, przewidziane do realizacji w 2017 r.

KWP w Bydgoszczy / ws

  • Odprawa kadry kierowniczej komórek ruchu drogowego garnizonu kujawsko-pomorskiego
  • Odprawa kadry kierowniczej komórek ruchu drogowego garnizonu kujawsko-pomorskiego
  • Odprawa kadry kierowniczej komórek ruchu drogowego garnizonu kujawsko-pomorskiego
Powrót na górę strony