Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Insp. Sławomir Zagojski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odszedł na emeryturę

Po blisko 26 latach służby z policyjnym mundurem pożegnał się I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Sławomir Zagojski. W dzisiejszej uroczystości wzięła udział kadra kierownicza garnizonu policji lubelskiej, pracownicy cywilni, przedstawiciele związków zawodowych i kapelani policji. Podczas pożegnania padło wiele ciepłych słów i podziękowań za lata współpracy, wyrozumiałość, a także pomoc w realizacji wielu trudnych przedsięwzięć.

Uroczystość zorganizowana w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie zgromadziła kadrę kierowniczą Policji lubelskiego garnizonu, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelanów policji. Z policyjnym mundurem pożegnał się insp. Sławomir Zagojski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji odpowiedzialny za pion kryminalny w lubelskim garnizonie.

Insp. Zagojski swoją karierę rozpoczynał w 1991 roku w służbie kryminalnej w Lubartowie. Później pełnił m. in. funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Kocku. W latach 1999 – 2004 był Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w  Lubartowie, a od grudnia 2004 r. do czerwca 2006 roku był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie. 1 listopada 2006 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie, a z dniem 1 kwietnia 2011 r. – został Komendantem Powiatowym Policji w Łęcznej. Od marca 2016 roku kierował pionem kryminalnym na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

W trakcie swojej służby był wielokrotnie odznaczany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant, a także Medalem Gloria Interpidis et Animi Promptis – „Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym” przyznanym przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego.

Podczas pożegnania nie zabrakło emocji. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań za lata dobrej służby, wyrozumiałość, a także pomoc w realizacji wielu trudnych przedsięwzięć.

W imieniu wszystkich zebranych głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. Szef lubelskiego garnizonu życzył komendantowi wszelkiej pomyślności, realizacji przyszłych planów i zamierzeń.  Podkreślił  profesjonalizm insp. Zagojskiego, doświadczenie i zaangażowanie w sprawy służbowe. Zwrócił uwagę, że  wartości, którymi kierował się insp. Zagojskiego w służbie przyświecały mu także w życiu prywatnym - uczciwość, szacunek i zrozumienia dla drugiego człowieka.

Podczas uroczystości insp. Zagojski otrzymał medal „Za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego.” Medal wręczyli: Przewodniczący Zarządu Artur Garbacz oraz Vice Przewodniczący Andrzej Wójcik.

Pan Komendant otrzymał także pamiątkową statuetkę: „Za współpracę, życzliwe wspieranie oraz pomoc w realizacji celów statutowych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. lubelskiego”.

Na koniec głos zabrał insp. Zagojski. W swoim przemówieniu nawiązał do początku swojej drogi zawodowej. Z sentymentem mówił o latach służby, które nie zawsze były  łatwe, ale zawsze niosły za sobą ogromną satysfakcję. Praca operacyjna, nadzór nad pracą pionu kryminalnego zawsze były bliskie sercu komendanta. Pan Komendant zaznaczył, że odchodząc na emeryturę żegna się ze stanowiskiem, ale nie z ludźmi, z którymi miał zaszczyt pracować długie lata.

KWP w Lublinie / ig

  • Insp. Sławomir Zagojski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odszedł na emeryturę
  • Insp. Sławomir Zagojski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odszedł na emeryturę
  • Insp. Sławomir Zagojski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odszedł na emeryturę
  • Insp. Sławomir Zagojski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie odszedł na emeryturę
Powrót na górę strony