Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

"…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Data publikacji 28.02.2017

O 22 osoby zwiększył się lubuski garnizon po przyjęciu nowych stróżów prawa. Również w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę 22 lutego br. Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 43 policjantów, w tym 16 kobiet oraz 27 mężczyzn. Z kolei 23 nowo przyjętych funkcjonariuszy wypowiedziało słowa roty w Gdańsku.

We wtorek, 28 lutego br. 22 nowo przyjętych policjantów złożyło uroczyste ślubowanie. Słowa roty powtórzyło 7 kobiet i 15 mężczyzn. Już niebawem adepci trafią do Szkoły Policji w Słupsku, gdzie poznają tajniki policyjnej służby. To kilkumiesięczne szkolenie, po którym czeka ich jeszcze proces adaptacyjny w określonych jednostkach Policji. To wystarczy, aby po tych etapach być przygotowanym do służby na ulicy i stawiać czoła największym wyzwaniom. To sytuacje, kiedy trzeba będzie podać pomocną dłoń potrzebującym nie zważając na siebie. Wiele jeszcze trzeba się nauczyć ale procedura rekrutacyjna już wskazała, że to właśnie te osoby mogą w przyszłości w pełni wykazywać się profesjonalizmem i skutecznością.

Szef lubuskich stróżów prawa insp. Jarosław Janiak zwrócił się do swych nowych policjantów słowami:  - Akt ślubowania to nie tylko piękne słowa, to przede wszystkim odpowiedzialność, trud i piękno policyjnej służby. Słowa ślubowania zobowiązują Was, by w chwilach trudnych, wymagających nie tylko pełnego zaangażowania, ale również poświęcenia, pamiętać o honorze, godności i dobrym imieniu policyjnej służby. Oczekuję od was pełnej dyscypliny, odpowiedzialności i zaangażowania w trakcie kursu podstawowego w Szkole Policji, jak i w późniejszej służbie.

Z kolei Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak gratulował nowo przyjętym policjantom przebrnięcia przez procedurę rekrutacyjną. Jak dodał, Policja cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i także nowi policjanci muszą dbać o honor i odpowiedzialność związaną z noszeniem munduru. Ale zwrócił się także do rodzin policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna ale i niezwykle trudna.

Duchowego wsparcia jak zawsze udzielił Kapelan Lubuskiej Policji ks. kanonik Jerzy Piasecki. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji W Gorzowie Wlkp. insp. Jarosław Janiak nagrodził sześciu lubuskich policjantów za  trud i zaangażowanie wkładane w służbę oraz realizację zadań, która pozwoliła na skuteczne zwalczanie mechanizmów przestępczych.

***

28 lutego 2017 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów, którzy rozpoczęli służbę 22 lutego 2017 roku. Tego dnia szeregi garnizonu łódzkiego zasiliło 43 policjantów, w tym 16 kobiet oraz 27 mężczyzn. Ceremonię poprzedziła msza święta celebrowana . Honorowym gościem uroczystości był Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau.

Pierwszym punktem uroczystości było złożenie ślubowania,  funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty, które odebrał insp. Andrzej Łapiński  Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi  oraz kierownictwo Komend Miejskiej i Powiatowej w Łodzi , Pabianicach i Zgierzu.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Te słowa przysięgi podczas uroczystości wypowiedziało 34 funkcjonariuszy w tym 12 kobiet. Po przeszkoleniu podstawowym  nowo przyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji, Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz Komendzie Powiatowej w Pabianicach i Zgierzu. Pozostali przyjęci, którzy ślubowali w swoich jednostkach trafią do komend miejskich i powiatowych policji garnizonu łódzkiego. Po zakończeniu ceremonii ślubowania insp. Andrzej Łapiński  powitał nowo przyjętych życząc im wytrwałości oraz sukcesów w tej niełatwej i wymagającej służbie.

Kolejnym punktem uroczystości było pożegnanie 32 policjantów,  którzy w tym roku, po przepracowaniu wielu lat w mundurze, odeszli ze służby. Za zaangażowanie i nienaganne wykonywanie obowiązków służbowych w trakcie długoletniej służby Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przyznał im nagrody rzeczowe i   pieniężne. Nagrody wyróżnionym policjantom wręczał insp.Andrzej Łapiński wspólnie z Wojewodą Łódzkim Zbigniewem Rauem.

W imieniu odchodzących ze służby w policji zabrał głos insp. w stanie spoczynku Krzysztof Michalski były Komendant Powiatowy Policji w Radomsku.

Następnie wręczone zostały nagrody  finansowe policjantom , którzy wyróżnili się pełniąc wzorowo  służbę. I tak Komendant Główny Policji  , przyznał nagrody pieniężne  za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych i zaangażowanie 5 policjantom a Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi 54 funkcjonariuszom. Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  insp. Andrzeja Łapińskiego legitymacji służbowych nowo przyjętym policjantom.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

W 2017 roku szeregi łódzkiego garnizonu ma zasilić  291 policjantów. Przyjęcia są dokonywane w czterech transzach, pierwsza z nich odbyła się już w lutym, kolejne planowane są  w maju, sierpniu oraz grudniu.

***

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - te słowa roty ślubowania wypowiedziało 23 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski.

Dzisiaj o godz. 12.00, w auli komendy wojewódzkiej w Gdańsku na Biskupiej Górce odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył natomiast zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. W najbliższych dniach trafią na szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi. Będą uczyć się m.in. podstawowych przepisów prawnych, obchodzenia z bronią i technik interwencji. Następnie wrócą do swoich macierzystych jednostek.

Uroczyste spotkanie było także okazją do wręczenia kilku listów gratulacyjnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku związanych z awansami na stanowiskach kierowniczych. Gratulacje otrzymali:

 • podinsp. Dariusz Szala – obejmujący stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Konwojowo-Ochronnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • kom. Barbara Woźniak – obejmująca stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • podkom. Katarzyna Radka – obejmująca stanowisko Głównego Księgowego Naczelnika Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
 • Pani Małgorzata Kawko-Jarmałkowicz – obejmująca stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył listy gratulacyjne dwojgu pracownikom cywilnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku przechodzącym na emeryturę. Listy te zawierały podziękowanie za wieloletnią współpracę oraz życzenia zdrowia, wszelkiej osobistej pomyślności i wielu sukcesów w przyszłych planach i zamierzeniach.

Na uroczystości obecni byli zastępcy komendanta wojewódzkiego, przedstawiciele kadry kierowniczej, związków zawodowych Policjantów woj.pomorskiego oraz rodzin nowo przyjętych funkcjonariuszy. Obecny był także kapelan wojewódzki Policji – ks. prałat Bogusław Głodowski. Honorowym gościem był Wojewoda Pomorski – Pan Dariusz Drelich.

Po ceremonii był czas na gratulacje, życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia.

(KWP w Gorzowie / KWP w Łodzi / KWP w Gdańsku/ mw)

 • KWP w Gorzowie

 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Łodzi

 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • KWP w Gdańsku

 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
 • "…Służyć wiernie narodowi…" Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja