Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji 02.03.2017

W szeregi śląskiej policji wstąpiło 93 nowych policjantów, w tym 5 kobiet. Ślubowanie przyjął od nich Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Szef śląskiego garnizonu m.in. podziękował rodzinom młodych policjantów za wpojenie wartości, które pozwoliły im na wstąpienie w szeregi naszej służby. Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia 10 oficerom śląskiego garnizonu rozkazów o powierzeniu im obowiązków na stanowiskach kierowniczych. Również w obecności swoich najbliższych oraz kierownictwa podkarpackiej Policji, Wojewody Podkarpackiego i Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, 31 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało dziś słowa roty ślubowania i odebrało legitymacje służbowe. Uroczystość była również okazją do odznaczeń i wyróżnień.

Dzisiejsza uroczystość odbyła się na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji. Wzięli w niej udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Naczelnik Zarządu w Katowicach CBŚP insp. Ireneusz Piera, Naczelnik Wydziału Metodyki i Organizacji Szkolenia Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Baran, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego Michał Szczęśniak, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Katowicach Mirosław Cygan, komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP w Katowicach oraz policyjny kapelan. Świadkami ślubowania były również rodziny i bliscy nowych policjantów.

Szef śląskiego garnizonu policji insp. Krzysztof Justyński podkreślił, że w rocie ślubowania, którą wypowiedzieli najmłodsi stażem policjanci, zobowiązali się oni do służby nawet z narażeniem życia. Wyraził jednak nadzieję, że nigdy nie będą musieli wypełnić tej roty do końca. Komendant życzył również młodym adeptom zadowolenia z pełnionej służby i awansów.

Już za kilka dni policjanci, którzy złożyli ślubowanie, rozpoczną kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego, gdzie już czekają na nich przełożeni.

Ślubowanie było również okazją do wręczenia rozkazów o powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych 10 oficerom śląskiego garnizonu policji.

Uroczystość zakończyła defilada nowo przyjętych mundurowych oraz kompanii reprezentacyjnej oddziału prewencji, przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom, oraz ich rodzinom życzymy, sukcesów, wytrwałości i wielu awansów!

***

Uroczyste ślubowanie odbyło się w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. To wyjątkowy dzień dla 31 nowo przyjętych policjantów, którzy wypowiadając słowa roty ślubowania, przyjęli na siebie wielką odpowiedzialność. Od tej pory będą "...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. 27 policjantów i 4 policjantki odebrało legitymacje służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobuty.

Gratulacje i życzenia przekazali im Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart oraz Stanisław Kruczek Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Tekst modlitwy policjanta, pochodzący z czasów II Rzeczpospolitej odczytał duszpasterz podkarpackich policjantów ks. Marek Buchman.

W przyszłym tygodniu nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, a potem wrócą do swoich jednostek macierzystych. Nowi policjanci zasilą szeregi podkarpackiej Policji, trafią do Oddziału Prewencji Policji oraz komend miejskich i powiatowych. Teraz przed nimi półroczne szkolenie podstawowe, które odbędą w jednej ze szkół Policji.

Dzisiejsza uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Insp. Paweł Filipek - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, z rąk Wojewody Podkarpackiego odebrał „Brązowy Krzyż Zasługi” nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie za osiągnięcia w służbie wyróżnił trzech policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Ponadto pamiątkowe ryngrafy za osiągnięcia sportowe otrzymali st.sierż. Sławomir Chopiak z KPP w Jaśle, sierż. Krzysztof Weres i sierż. Paweł Szczepański z Wydziału Konwojowego KWP w Rzeszowie oraz st.sierż. Krzysztof Parma z KPP w Stalowej Woli.

***

W Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 41 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. W tej grupie jest 8 kobiet.

Policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka, podkreślając jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Podczas procedury rekrutacyjnej największą liczbę punktów zdobył post. Łukasz Adamczyk uzyskując 191 punktów na 220 możliwych. Gratulujemy doskonałego wyniku! Posterunkowy Łukasz Adamczyk będzie pełnił służbę w KMP Radom.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego województwa i tam pełnić będą dalszą służbę.

Funkcjonariusze po szkoleniu, służbę pełnić będą w 13 jednostkach naszego garnizonu (w Ciechanowie-2, Grójcu-4, Kozienicach-1, Ostrowi Mazowieckiej-2, Ostrołęce-1, Płońsku-1, Radomiu-8, Węgrowie-4, Sochaczewie-3,Wyszkowie-4, Żyrardowie-3, SPPP Płock-6, SPPP Radom-2 ).

W roku 2017 Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu planuje przyjąć do służby 222 nowych funkcjonariuszy w trybie czterech naborów. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

***

Dziś o godzinie 12 w sali narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” odbyła się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu świętokrzyskiego. Wzięli w niej udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak wraz z zastępcami, komendanci miejscy i powiatowi, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtaszek, Wicestarosta Kielecki Zenon Janus, przedstawiciel Urzędu Miasta Kielce Andrzej Siewora, reprezentanci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Świętokrzyskiego, Kapelan Komendy Miejskiej Policji w Kielcach ks. Paweł Kowalski oraz przedstawiciele mediów.

Dzisiejsza uroczystość rozpoczęła się od pożegnania ze sztandarem podinspektora w stanie spoczynku Tomasza Zawadzkiego zdającego stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach. Jego meldunek przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniak, który podziękował byłemu już szefowi kieleckich policjantów za całą dotychczasową służbę i w imieniu całego kierownictwa Policji naszego województwa życzył dalszych sukcesów.

Kolejno nadkom. Piotr Zalewski złożył meldunek szefowi świętokrzyskich policjantów  o objęciu stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach oraz przywitał się ze sztandarem tejże jednostki. Insp. Dariusz Augustyniak pogratulował nadkom. Piotrowi Zalewskiemu i podkreślił jego profesjonalizm w dotychczasowej służbie.

Następnie insp. Dariusz Augustyniak wręczy rozkazy personalne o powołaniu na stanowiska kierownicze Policji garnizonu świętokrzyskiego. Podkom. Jacek Rozczypała objął  stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie, kom. Tomasz Janik został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach mł. insp. Zbigniewowi Wilkowi powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kolejno osiemnastu nowo przyjętych funkcjonariuszy w obecności swoich najbliższych oraz kadry kierowniczej garnizonu świętokrzyskiego wypowiedzieli słowa roty: "...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”. 17 mężczyzn i 1 kobieta odebrali legitymacje służbowe z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Jest to drugie ślubowanie, które odbyło się w tym roku. 5 stycznia ślubowało 30 funkcjonariuszy, obecnie odbywających szkolenie podstawowe w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W 2016 roku zostało przyjętych łącznie 98 policjantów, 18 kobiet i 80 mężczyzn.

Każdy z nowoprzyjętych policjantów wyjeżdża na sześciomiesięczne szkolenie, po którym odbywa się adaptacja zawodowa. Dopiero wtedy z odpowiednią wiedzą z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej oraz umiejętnościami strzeleckimi, wracają do swoich macierzystych jednostek na terenie naszego województwa. Tam już po adaptacji zawodowej na stałe wypełniają przydzielone obowiązki służbowe.

Nowy szef miejskiej jednostki rozpoczął służbę Policji w 1998 roku. Zaczął w pionie prewencji w Janowie Lubelskim, a następnie w Starachowicach. Od października 1999 roku służył w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, początkowo w pionie prewencji, a następnie w sekcji kryminalnej. Kolejno awansował do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Najpierw był funkcjonariuszem wydziału kryminalnego, potem został zastępczą naczelnika. Do Starachowic wrócił na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego, później był przez kilka lat szefem skarżyskiej jednostki, zaś od lipca 2016 dowodził Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

KWP w Katowicach, KWP w Rzeszowie, KWP zs. w Radomiu, KWP w Kielcach / ig

 • KWP w Katowicach

 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Katowicach
 • KWP w Rzeszowie

 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Rzeszowie
 • KWP zs. w Radomiu

 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Radomiu
 • KWP w Kielcach

 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
 • Uroczyste ślubowanie nowych policjantów w Kielcach
Powrót na górę strony