Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy szef stołecznej Policji

Data publikacji 14.03.2017

Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. dr. Rafałowi Kubickiemu, oficerowi z 22-letnim stażem w Policji, przez długie lata związanemu ze stołecznym garnizonem.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu, a następnie wprowadzenia sztandaru Komendy Stołecznej Policji.  Po odczytaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o odwołaniu z funkcji Komendanta Stołecznego Policji insp. Roberta Żebrowskiego oraz rozkazu Komendanta Głównego Policji  o powierzeniu obowiązków Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. dr. Rafałowi Kubickiemu, jako pierwszy głos zabrał  Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. – Dziękuję Panu Komendantowi Robertowi Żebrowskiemu za czas, kiedy kierował stołecznym garnizonem. W sposób szczególny chcę podkreślić, że rok 2016 był czasem największych wyzwań – szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Dzięki profesjonalizmowi Pana Komendanta oraz podległych Panu policjantów mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie. Żegnam Pana z honorami oraz z uznaniem.

Następnie Sekretarz Stanu w MSWiA zwrócił się do obejmującego obowiązki mł. insp. dr. Rafała Kubickiego: - Życzę Panu, aby najbliższy czas był dla Pana i warszawskiego garnizonu oraz dla mieszkańców stolicy okresem sukcesów w pracy policyjnej. Proszę o wykonywanie powierzonych obowiązków tak, jak do tej pory. Wierzę, że dzięki Pana pracy wszyscy będziemy mogli czuć się jeszcze bezpieczniej.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podkreślił, że bardzo dobrze pamięta moment, kiedy Komendant Robert Żebrowski obejmował stanowisko szefa stołecznych policjantów. – Był to bardzo wartościowy czas, kiedy realizacja zadań przez policjantów garnizonu warszawskiego odbywała się z pożytkiem dla jego mieszkańców. Zwracając się do nowo powołanego Komendanta złożył mu gratulacje i wyraził przekonanie, że mł. insp. dr Rafał Kubicki sprosta nowemu wyzwaniu.  

Następnie głos zabrał insp. Robert Żebrowski, który podziękował za wspólną służbę policjantom, pracownikom i służbom współpracującym z KSP. – Dziękuję za  profesjonalizm i wsparcie podczas realizacji wielu, często trudnych przedsięwzięć. Dziękuję za to, że mogłem pracować z ludźmi, którzy mają pasję,  a do każdego nowego zadania podchodzą z pełnym zaangażowaniem.

Mł. insp. dr Rafał Kubicki podziękował za okazane zaufanie i przekazane gratulacje: – Objęcie stanowiska Komendanta Stołecznego Policji to dla mnie  ogromny zaszczyt. Dziękuję za ten olbrzymi kredyt zaufania - zrobię wszystko, by go nie zawieść.

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera podziękował insp. Robertowi Żebrowskiemu za kilkanaście miesięcy współpracy. Zwracając się do nowo powołanego szefa stołecznego garnizonu powiedział: - Przed komendą stoją nowe wyzwania. Jestem przekonany, że Pan im sprosta.  

Ks. Józef Jachimczak, kapelan Komendy Stołecznej Policji, podkreślił natomiast, że wybór mł. insp. dr Rafała Kubickiego na Komendanta Stołecznego Policji to słuszna decyzja. Nowemu Komendantowi życzył dalszych sukcesów.  

Oficjalną część uroczystości zakończyło wyprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu zbiórki.

W  ceremonii przekazania obowiązków Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. dr. Rafałowi Kubickiemu wzięli udział: kadra kierownicza garnizonu stołecznego, komendanci rejonowi i powiatowi oraz naczelnicy wydziałów, a także zaproszeni goście: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy Ewa Gawor oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych i  prokuratur. W uroczystości uczestniczyli także ksiądz biskup Józef Guzdek i kapelan stołecznej Policji, ks. Józef Jachimczak, a także Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot  oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych.

* * *

Mł. insp. dr Rafał Kubicki rozpoczął służbę w Policji w 1995 roku. Od początku związany był ze stołecznym garnizonem. Posiada doświadczenie zarówno w pionie kryminalnym, jak i prewencji. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w Komendzie Stołecznej Policji, w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, Stołecznym Stanowisku Kierowania i Wydziale Wywiadowczo-Patrolowym KSP. Był Pierwszym Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Targówek. W marcu ubiegłego roku został Komendantem Miejskim Policji w Ostrołęce.

Z dniem 14 marca 2017 r. Komendant Główny Policji powierzył mu obowiązki Komendanta Stołecznego Policji.

Mł. insp. Kubicki jest absolwentem Akademii Humanistycznej w Pułtusku i doktorem nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Prowadzi też zajęcia jako starszy wykładowca na Wydziale Pedagogicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

(KSP / mw)

  • uroczystość wprowadzenia nowego szefa Komendy Stołecznej Policji
  • uroczystość wprowadzenia nowego szefa Komendy Stołecznej Policji
  • uroczystość wprowadzenia nowego szefa Komendy Stołecznej Policji
  • uroczystość wprowadzenia nowego szefa Komendy Stołecznej Policji
  • uroczystość wprowadzenia nowego szefa Komendy Stołecznej Policji
  • uroczystość wprowadzenia nowego szefa Komendy Stołecznej Policji
Powrót na górę strony