Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dzielnicowy bliżej nas”. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ

Data publikacji 17.03.2017

Policjanci z Warmii i Mazur wzięli udział w konferencji „Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu, gdzie wspólnie parlamentarzystami z regionu, Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, przedstawicielami Komendy Głównej Policji i samorządowcami rozmawiali na temat m.in. schematu działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i roli dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w lokalnych środowiskach. Spotkanie jest elementem cyklu debat społecznych „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Dzisiaj (17.03.2017) w Piszu, odbyła się konferencja inauguracyjna cyklu spotkań pod nazwą „Dzielnicowy Bliżej Nas”. W spotkaniu udział wzięli m.in. Senator RP Małgorzata Kopiczko, Posłowie na Sejm RP Jerzy Małecki i Wojciech Kossakowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak, Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. dr Marek Fałdowski, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Minkiewicz oraz samorządowcy z powiatu piskiego, a także policjanci dzielnicowi i funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną.

Podczas spotkania omówiony został m.in. schemat i dotychczasowy efekt działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ważnym aspektem, który został poruszony w trakcie konferencji, była służba dzielnicowego, który poprzez podejmowane działania i budowanie relacji z lokalnych społeczeństwem, ma nieodzowny wpływ na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców swojego rejonu służbowego.

Dzisiejsze spotkanie jest elementem cyklu debat społecznych „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”

Program „Dzielnicowy bliżej nas”

Jak przypomniał w swoim wystąpieniu Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski:

Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dzielnicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariusze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania policjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

„Dzielnicowy bliżej nas” wpisuje się w większa koncepcję pn. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017. Głównym celem programu jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Kierunki zmian w służbie dzielnicowych dotyczą obszarów: kadrowego, szkoleniowego, komunikacji społecznej, organizacji służby oraz modernizacyjnego. Program „Dzielnicowy bliżej nas” został zainaugurowany w czerwcu ubiegłego roku.

Zmiany w służbie dzielnicowych

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk 20 czerwca 2016 roku podpisał zarządzenie, dzięki któremu dzielnicowi m. in. nie prowadzą już dochodzeń i spraw o wykroczenia, a spędzają więcej czasu na obchodzie swojego rejonu. Rewolucyjne zmiany weszły w życie 1 stycznia 2017r. Dodatkowo, dzielnicowi miejscy nie będą musieli realizować nakazów doprowadzeń, a także w mniejszym zakresie będą uczestniczyć w czynnościach na rzecz innych komórek organizacyjnych. Przypomnieć należy, że każdy dzielnicowy ma telefon, skrzynkę e-mailową, a dane kontaktowe do niego z łatwością znajdziemy w aplikacji "Moja Komenda".

Kolejną zmianą będzie opracowywany przez każdego dzielnicowego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten tworzony co pół roku harmonogram działań, będzie konsultowany z mieszkańcami, dzięki czemu każdy z nas będzie miał wpływ na własne bezpieczeństwo.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Myślą przewodnią, która pozwoliła wprowadzić KMZB na terenie całego kraju jest:

- poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji,

- dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo,

- wprowadzenie platformy wymiany informacji o zagrożeniach

Komponentami KMZB są :

  • moduł statystyczny
  • platforma wymiany informacji

Moduł statystyczny jest zbudowany w oparciu o dane gromadzone przez Policję, zarówno, zarówno z badań społecznych np. Poczucie bezpieczeństwa po zmroku, czy też dane liczbowe np. ilość kradzieży z włamaniem

Obok modułu statystycznego funkcjonuję platforma wymiany informacji. Jest to projekt pro obywatelski, który jest ukierunkowany na społeczność lokalną..Przybiera aspekt ilościowy wraz z wymianą informacji na styku Obywatel - Policja.

KMZB na terenie województwa warmińsko - mazurskiego została wdrożona 14 września 2016 roku. W przeciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia KMZB (do 13 marca 2017 roku) zostało naniesionych na niej 7335 zgłoszeń dotyczących Warmii i Mazur przez obywateli. Co pokazuję, że platforma działa, funkcjonuję w partnerstwie społecznym i trzeba uznać, że jest projektem ważnym dla obywatela.

W pierwszych dwóch miesiącach nastąpił tzw. efekt nowości co widać w cyfrach. Blisko 50 procent naniesionych zgłoszeń przez obywateli zostało zweryfikowanych do dnia 14 listopada 2016 r. Z pewnością promocja która była przeprowadzona w trakcie wprowadzenia KMZB spowodował duże zainteresowanie Platformą wymiany informacji.

Kolejne miesiące przedstawiają nam sukcesywne nanoszenie przez społeczność kolejnych zagrożeń, a co za tym idzie otrzymujemy od obywateli informację o zagrożeniach znajdujących się w konkretnym miejscu. Pokazuję nam to, iż platforma wymiany informacji cieszy się zainteresowaniem.

Zatem należy w dalszym ciągu informować – promować – popularyzować wśród obywateli jak ważna dla środowiska lokalnego jest niniejsza inicjatywa.

Najczęstszymi kategoriami wskazywanymi przez społeczność lokalną są:

- Bezpieczeństwo w RD,

- Wykroczenia spożywanie

- Patologie społeczne

- Ochrona środowiska

Rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego dzielnicowego powiatu

W trakcie konferencji, rozstrzygnięto również plebiscyt na „Najbardziej popularnego dzielnicowego powiatu piskiego”. Zwycięzcą plebiscytu na "Najpopularniejszego Dzielnicowego Powiatu Piskiego 2017" został asp. Sebastian Ferdyn. Funkcjonariusz, otrzymał 47,8 % wszystkich oddanych głosów.

Na co dzień asp. Sebastian Ferdyn, pracuje w Komisariacie Policji w Rucianem - Nidzie. Policjant odpowiedzialny jest za rejon II, czyli gminę Ruciane - Nida. Asp. Sebastian Ferdyn w Policji pracuje od 14 lat, a od sześciu lat jest dzielnicowym. Jego hobby to sport, szczególnie piła nożna. Wielokrotnie grał w drużynie reprezentując KPP Pisz w różnych turniejach piłki nożnej, w tym charytatywnych.

 

KWP w Olsztynie / kp

 

  • konferencja „Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu
  • konferencja „Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu
  • konferencja „Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu
  • konferencja „Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu
  • konferencja „Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu
  • konferencja „Dzielnicowy Bliżej Nas” w Piszu
Powrót na górę strony