Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Licealiści w Biurze Historii i Tradycji Policji

Data publikacji 21.03.2017

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w którym realizowany jest autorski program nauczania dla klas policyjnych gościli w obiekcie Biura Historii i Tradycji Policji KGP przy ul Orkana

20 marca 2017 roku do Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji przybyli z wizytą uczniowie I klasy LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w którym realizowany jest autorski program nauczania dla klas policyjnych obejmujący wiedzę z zakresu służb mundurowych, prawa, psychologii, historii Policji oraz podstaw prawnych jej funkcjonowania.

Plan spotkania objął zagadnienia z zakresu edukacji społecznej i historii powstania Policji Państwowej. Podinsp. Mariusz Lenczewski Zastępca Dyrektora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP omawiając zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, zwrócił uwagę młodzieży na powszechny fonoholizm.

O powstaniu Policji Państwowej i jej roli w odbudowie państwa polskiego opowiedział kom. Krzysztof Musielak p.o. Dyrektora BHiTP KGP, podczas oprowadzania po wystawie zatytułowanej „Policja Państwowa u progu niepodległości”. Początki policji kobiecej, wymagania jakie stawiano kandydatkom przed wstąpieniem do służby oraz zalety kobiecego umundurowania omówiła asp. Izabela Wójciak.    

Spotkanie zakończyła pamiątkowa fotografia w gabinecie Komendanta  Głównego Policji Państwowej.

Źródło: Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

 

  • Licealiści z wizytą w Biurze Historii
  • Licealiści z wizytą w Biurze Historii
  • Licealiści z wizytą w Biurze Historii
  • Licealiści z wizytą w Biurze Historii
  • Licealiści z wizytą w Biurze Historii
  • Licealiści z wizytą w Biurze Historii
Powrót na górę strony