Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”

Data publikacji 21.03.2017

Dziś z udziałem WOJEWODY Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach zainaugurowano kampanię społeczną „Służąc – Niesiemy bezpieczeństwo”. W jej ramach, tysiące osób przyglądało się pracy policjantów różnych pionów. Ogromnym zainteresowaniem bowiem cieszył się Dzień Otwarty Jednostek Policji w całym garnizonie świętokrzyskim.

Dzień Otwarty Jednostek Policji

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach dniem otwartym oficjalnie rozpoczęto kampanię społeczną pod hasłem „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”. Ponad tysiąc dzieci, młodzieży i osób dorosłych zapoznało się ze specyfiką służby policjantów np. ruchu drogowego, prewencji,  antyterrorystów, czy laboratorium kryminalistycznego. Na odwiedzających oprócz stoisk edukacyjnych i informacyjnych, czekał także pokaz musztry policyjnej, technik samoobrony i tresury psów służbowych, a także sprzętu policyjnego.

Chętni przyglądali się także pracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach. Progi gabinetu insp. Dariusza Augustyniaka oraz jego Zastępców  przekroczyło dziś tysiące dzieci, które zasypywały kierownictwo pytaniami, a Komendanci nie tylko chętnie odpowiadali na wszystkie pytania ale także mieli dla najmłodszych słodki upominek.

Dzień otwarty miał miejsce w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w siedzibie przy ul. Seminaryjskiej 12 oraz Kusocińskiego 51, a także we wszystkich Komendach Powiatowych Policji garnizonu świętokrzyskiego.

Inauguracja kampanii

W inauguracji kampanii uczestniczyła dziś także Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, która podkreśliła wagę przekazywania najmłodszym jak dbać o bezpieczeństwo oraz edukowania ich w tym zakresie. Jak powiedziała „będzie to korzyść nie tylko dla nich, ale także dla przyszłych pokoleń”. Pani Wojewoda zaznaczyła także, że działania wpisują się w te podejmowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, których celem jest m.in. podkreślanie roli jaką spełnia Policja w życiu codziennym oraz ułatwienie i przybliżenie relacji ze społeczeństwem.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak w swojej wypowiedzi podkreślił trzy ważne elementy, które są wpisane w realizację rozpoczętej dziś kampanii. To m.in. pokazanie Policji z innej strony, uspołecznienie działań funkcjonariuszy, co jest już realizowane m.in. za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda, a także ostatni element ukierunkowany na samych funkcjonariuszy. Chodzi bowiem o wzmocnienie etosu służby policjanta. Komendant zaznaczył również, że wyniki badań społecznych pokazują, że nasza formacja jest dobrze odbierana, jednak nie zwalnia nas to z podejmowania kolejnych działań, których celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa.

Kampania „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” będzie trwała przez trzy miesiące. W jej ramach  m.in. przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs literacki na felieton „Służba jest dla mnie…” oraz wojewódzki konkurs dla funkcjonariuszy dotyczący historii Policji, uruchomiony zostanie projekt Wirtualnie- Realnie, przeprowadzone będą debaty pt. „Reaguję- nie kabluję” oraz zorganizowana ogólnopolska konferencja nt. „Etos zawodu policjanta dawniej i dziś”. Wszystko to w celu przybliżenia społeczeństwu m.in. roli Policji, specyfiki służby oraz kształtowania postaw społecznych jednoznacznie negujących przemoc i łamanie praw człowieka.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął nadinsp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji oraz Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski. Partnerem kampanii jest Biuro Komunikacji Społecznej i Gabinet Komendanta Głównego Policji, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939. Patronat medialny objęli: Echo Dnia, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Gazeta Policja 997.

(KWP w Kielcach / mw)

 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”
 • Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”

Film Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo”

Pobierz plik Zainaugurowano kampanię „Służąc – Niesiemy Bezpieczeństwo” (format mp4 - rozmiar 24.84 MB)

Powrót na górę strony