Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Żołnierze szkolili policjantów w walce w bliskim kontakcie

Data publikacji 22.03.2017

Zakończyły się właśnie kolejne zajęcia w ramach współpracy z 6. Batalionem Powietrzno-Desantowym w Gliwicach. Po cyklu szkoleń z przywracania zbiorowego naruszenia porządku, organizowanych przez katowicki oddział prewencji dla żołnierzy wyjeżdżających na XXXVI zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR, tym razem to żołnierze 6. Batalionu szkolili policjantów do walki w bliskim kontakcie, a także z systemu bezpiecznego posługiwania się bronią - BLOS.

Na podstawie wspólnego porozumienia, od września policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach uczestniczyli w przygotowaniu żołnierzy wojsk powietrznodesantowych do udziału w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR. Wsparcie szkoleniowe obejmowało elementy policyjnego wyszkolenia pododdziałów zwartych Policji. Mundurowi prezentowali podstawowe zasady i techniki działań podczas tłumienia zamieszek, prowadzili zajęcia praktyczne z zakresu obsługi i użytkowania broni gładkolufowej oraz środków przymusu będących na wyposażeniu policjantów.

W ramach nawiązanej współpracy, żołnierze doskonalili policjantów w zakresie umiejętności walki w bliskim kontakcie. Przeprowadzili także szkolenie z systemu bezpiecznego posługiwania się bronią - BLOS. Policjanci nabytą wiedzę i doświadczenie wykorzystują w trakcie interwencji podejmowanych w budynkach i obiektach użyteczności publicznej, a także podczas działań pościgowych za niebezpiecznym przestępcą lub grupą przestępczą, której kierunek ucieczki prowadzi na tereny mocno zurbanizowane.

Zdjęcia dzięki uprzejmości 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego.

KWP w Katowicach / kp

 

  • policjanci z żołnierzami w trakcie szkolenia
  • policjanci z żołnierzami w trakcie szkolenia
  • policjanci z żołnierzami w trakcie szkolenia
  • policjanci z żołnierzami w trakcie szkolenia
  • policjanci z żołnierzami w trakcie szkolenia
  • policjanci z żołnierzami w trakcie szkolenia
Powrót na górę strony