Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szlaban na niebezpieczny przejazd

Data publikacji 07.04.2017

Każdego roku na przejazdach kolejowych dochodzi od 200 do 250 kolizji i wypadków, w wyniku których śmierć ponosi kilkadziesiąt osób. Natomiast w miejscach niedozwolonych ma miejsce około 300 wypadków rocznie, w których każdego roku ginie średnio około 200 osób.

Jedynym pozytywnym aspektem tego typu zdarzeń jest fakt, że liczba wypadków i kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce maleje z roku na rok. W 2014 r. odnotowano 201 zdarzeń (o 31 mniej niż w 2013 r.) i był to zdecydowanie najbezpieczniejszy rok w historii polskiej kolei. Niemal 99% wypadków i kolizji na przejazdach powoduje nieuwaga lub brawura, głównie kierowców lekceważących znaki, bądź urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak wskazują statystyki – w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku doszło do 34 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach/przejściach kolejowo-drogowych, w których ciężko rannych zostało 5 osób, a śmierć poniosło 6 osób. W tym samym okresie czasu w 39 wypadkach z udziałem pieszych przechodzących w miejscach niedozwolonych ciężko rannych zostało 6 osób, a 31poniosło śmierć.

Na terenie powiatu brzezińskiego znajduje się infrastruktura kolejowa krzyżująca się w 4 miejscach ze szlakami komunikacyjnymi. W ostatnich latach nie doszło w tych miejscach do żadnych wypadków i kolizji z udziałem pojazdów, jednakże w ostatnich miesiącach Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach odnotowała dwa zdarzenia, w wyniku których zostały wyłamane szlabany przy przejazdach. W wyniku podjętych czynności ujawniono sprawców tych zdarzeń. Analiza zabezpieczonego monitoringu do tych zdarzeń wykazała, że wjeżdżanie na przejazdy kolejowe przy opuszczonych szlabanach lub w trakcie ich opuszczania to nie są przypadki incydentalne. W wyniku podjętych czynności z udziałem przedstawicieli PKP PLK SA. ujawniono kilkunastu kierujących samochodami, którzy narażali w ten sposób życie nie tylko swoje, ale i osób wspólnie z nimi podróżujących. Fakt ten jest tym bardziej niepokojący, że zabezpieczony materiał filmowy dotyczył jedynie kilku dni.

W związku z tym brzezińscy policjanci w celu kształtowania pozytywnych zachowań i utrwalania postaw społecznie pożądanych oraz podnoszenia świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności będą prowadzili w tych rejonach działania, aktywnie włączając się w poprawę bezpieczeństwa w rejonach przejazdów kolejowo – drogowych.

Aby uzmysłowić wszystkim wagę niebezpieczeństwa, przedstawiamy poniżej film z kilkoma przykładami niebezpiecznych zachowań.

KWP w Łodzi / kp

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 13.71 MB)

Powrót na górę strony